Betyder åklagare

Vad betyder åklagare? Här finner du 14 definitioner av åklagare. Du kan även lägga till betydelsen av åklagare själv

1.

3   0

Åklagare


 En jurist som är anställd av staten. Åklagarens uppgift är att leda utredning om brott, fatta beslut om åtal ska väckas eller inte och att framträda i domstolen.
Källa: barnahusvasternorrland.se

2.

0   0

åklagare


jurist som tar över polisens förundersökning när en misstänkt finns i ett brottmål, kan väcka åtal | :'''''Åklagaren''' valde att åtala mannen.''
Källa: sv.wiktionary.org

3.

0   0

Åklagare


Åklagare är en jurist som för det allmännas talan i brottmål. Under det initiala skedet i en brottsutredning ingår åklagaren i regel inte. Först sedan en eller flera misstänkta har identifier [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4.

0   0

Åklagare


Public Prosecutor / District attorney
Källa: algonet.se

5.

0   0

ÅKLAGARE


Bilmekaniker.
Källa: skrattnet.se

6.

0   0

Åklagare


Åklagaren är en jurist som på samhällets vägnar har till uppgift att beivra brott. Det är åklagaren som beslutar om ett brott ska tas upp och prövas i domstol. D [..]
Källa: helpforsakring.se

7.

0   0

Åklagare


Åklagaren leder utredningar av brott, beslutar om olika tvångsmedel, väcker åtal och för talan i domstol. Se också allmän åklagare, riksåklagaren, särskild åklagare, talan och tvångsmedel [..]
Källa: aklagare.se

8.

0   0

ÅKLAGARE


Den person som å det allmännas vägnar för talan om ansvar för brott under allmänt åtal.
Källa: svaronline.se

9.

0   0

Åklagare


jurist som inför domstol för talan om ansvar för brott
Källa: funkaportalen.se

10.

0   0

ÅKLAGARE


En åklagare är en jurist som för det allmännas/statens talan i brottmål. I inledningsskedet av en brottsutredning ingår åklagaren oftast inte, utan det är först när någon misstänkt har ide [..]
Källa: fredlos.se

11.

0   0

Åklagare


Åklagaren leder utredningar av brott, beslutar om olika tvångsmedel, väcker åtal och för talan i domstol.
Källa: alltomjuridik.se

12.

0   0

Åklagare


Public Prosecutor / District attorney
Källa: algonet.se

13.

0   1

åklagare


bilreparatör
Källa: softwolves.pp.se

14.

0   1

Åklagare


En jurist som leder förundersökningar och som representerar staten under rättegången.
Källa: brottsoffermyndigheten.se


Lägg till betydelsen av åklagare
Betydelse
NSFW/18+
Antal ord

+ Fler val
Namn:
E-post (*Valfritt)
 

<< ei jurist >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse