Betyder Likabehandling

Vad betyder Likabehandling? Här finner du 9 definitioner av Likabehandling. Du kan även lägga till betydelsen av Likabehandling själv

1.

1   0

Likabehandling


Juridisk term; vilken innebär en likartad behandling som motsats till diskriminering
Källa: euroquality.se

2.

1   0

Likabehandling


Vår tanke om att alla har samma värde och rätt, att ingen ska diskrimineras eller tvingas arbetar till sämre villkor. Det är det som är det fackliga löftet, vår strategi mot lönedumpning och [..]
Källa: seko.se

3.

1   1

Likabehandling


Handlar om rätten att vara dig själv, att själv ha rätten att definiera sig själv, sin kultur och sina drömmar. I detta begrepp ingår därmed självklarheten i att inte särbehandlas av andra n [..]
Källa: regiongavleborg.se

4.

0   0

Likabehandling


när urvalet är beroende av objektiv fakta vid exempelvis anställningar, hyresavtal mm. För personer i Mona Sahlins parti är likabehandling liktydigt med strukturell rasism
Källa: petterssonsblogg.se

5.

0   0

Likabehandling


Alla människors rätt till lika möjligheter såsom det fastslås i diskrimineringslagen. Diskriminering är olagligt utifrån följande grunder: ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, [..]
Källa: lasupp.nu

6.

0   0

Likabehandling


Alla leverantörer ska behandlas lika.
Källa: gullspang.se

7.

0   0

Likabehandling


Handlar om rätten att vara dig själv, att själv ha rätten att definiera sig själv, sin kultur och sina drömmar. I detta begrepp ingår därmed självklarheten i att inte särbehandlas av andra n [..]
Källa: jamstalldbarnomsorg.ax

8.

0   0

Likabehandling


när urvalet är beroende av objektiv fakta vid exempelvis anställningar, hyresavtal mm. För personer i Mona Sahlins parti är likabehandling liktydigt med strukturell rasism
Källa: aktualia.wordpress.com

9.

0   1

Likabehandling


Likabehandling används i dagsläget framför allt i två skilda bemärkelser. Dels som en samlingsterm för att beskriva inriktningen på arbetet för att förebygga och förhindra diskriminering i l [..]
Källa: opoponax.se


Lägg till betydelsen av Likabehandling
Betydelse
NSFW/18+
Antal ord

+ Fler val
Namn:
E-post (*Valfritt)
 

<< Lika villkor Maskulinitetsforskning >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse