Betyder PKL-grupp
Vad betyder PKL-grupp? Här finner du 2 definitioner av PKL-grupp. Du kan även lägga till betydelsen av PKL-grupp själv

1

0   0

PKL-grupp


Krisledningsgrupp inom landstinget som är avsedd att leda och samordna det psykiatriska och psykosociala omhändertagandet av drabbade, anhöriga och personal vid allvarlig händelse. PKL
Källa: krisinformation.se

2

0   1

PKL-grupp


Psykologisk/psykosocial katastrofledningsgrupp. Ledningsgrupp inom landstinget med uppgift att leda och samordna hälso- och sjukvårdens psykologiska, sociala och psykiatriska stödinsatser till drab [..]
Källa: vardgivarwebb.lio.se

Lägg till betydelsen av PKL-grupp
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Kromatisk Skala Polisinsatschef >>