Betyder Primärkarta
Vad betyder Primärkarta? Här finner du 6 definitioner av Primärkarta. Du kan även lägga till betydelsen av Primärkarta själv

1

0   0

Primärkarta


Primärkartan är en digitalt, yttäckande karta framtagen för kommunernas tätorter. Kartan utgör grunddata för olika följdprodukter (detaljkartor) och som underlag vid projektering och planering [..]
Källa: mittbygge.se

2

0   0

Primärkarta


En primärkarta är den geografiska databas som ligger till grund för de nybyggnadskartor och grundkartor som används inom stadsbyggnad. Primärkartan bestod tidigare av handritade papperskartor.
Källa: sv.wikipedia.org

3

0   0

Primärkarta


Grundläggande kommunal karta som visar fastigheter, vägnät och tätorter. Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 
Källa: urbanutveckling.se

4

0   0

Primärkarta


Baskatan är den grundläggande kartinformationen som täcker hela kommunen. Informationen består av vägar, byggnader, anläggningar på allmän mark, fastigheter, adresstext, tomtnätspunkter, forn [..]
Källa: bastad.se

5

0   0

Primärkarta


Primärkarta är oftast fotografiskt framställd från flygbilder. Används som utgångsmaterial för upprättande av  nybyggnadskartor, förrättningskartor mm. Anger med hög noggrannhet byggnader, [..]
Källa: kontrollkompaniet.se

6

0   0

Primärkarta


Underlag för detaljerad planerings och projekteringsverksamhet. Utgångsmaterial för upprättande av nybyggnadskartor, förrättningskartor, ledningsdokumentation m.m. Används ofta i kombination me [..]
Källa: ljusnehus.se


Lägg till betydelsen av Primärkarta
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Plushöjd Rivningsföreläggande >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse