Betyder Sockenlapp

Vad betyder Sockenlapp? Här finner du 2 definitioner av Sockenlapp. Du kan även lägga till betydelsen av Sockenlapp själv

1.

1   1

Sockenlapp


Första omnämnandet är 1731 i Jämtland.
På 1600-talet handlade det om skogs- eller sjösamer.

Se vidare Svanberg 1981, 1996, 1999.
 Peter Ericson Slå på 2016-08-08

2.

0   0

Sockenlapp


Sockenlapparna (ibland anakronistiskt kallade sockensamer) var sydsamer som var boende i bondebefolkningens socknar i södra Norrland och Dalarna, det vill säga kring sydsamiskt område, samt i Uppland och eventuellt fler landskap i Mellansverige. De är kända i historiska källor från mitten av 1600-talet till mitten av 1800-talet, då de blev helt assimilerade i den svenska bondebefolkningen. Sockenlapparna försörjde sig som renägare och hantverkare i liten skala, och framför allt som jägare och fiskare, samt som anställda av bönder som slaktare av häst och hund, för att kastrera hästar och för skinnberedning – arbetsuppgifter som var tabubelagda bland den svenska bondebefolkning. De kunde även hjälpa till med rovdjursjakt och förse bönderna med rotslöjd. Sockenlapparna var en sociokulturell grupp som bodde i socknar utanför lappmarken, och som kännetecknades av avvikande yrkesspecialisering och giftermål företrädesvis inom de egna leden. De tvingades av myndigheterna att leva som bofasta, till skillnad från de "kringstrykande lappar" och "tiggarlappar" som saknade laga försvar, och de renskötande "flyttlappar" som levde nomadiskt i lappmarkerna och kunde bege sig till norra Norrlands kustland för vinterbete. Sockenlapparna flyttade inte omkring för att finna bete för sina fåtaliga renar, men kunde förflytta sig för att få avsättning för produkterna och för att få uppdrag som hantverkare. Begreppet sockenlapp liknar men är inte helt synonymt med norskans bygdesame, bufinn eller liknande. En sockenlapp i Sverige var en same som hade anställning av en bonde eller som skyddades av en svensk församling, och utförde uppgifter som ansågs smutsiga för lön eller annan typ av ersättning och som rackare utförde i andra delar av landet. På 1600-talet blev det vanligt att landsortsförsamlingar (socknar) i södra Norrland och Mellansverige höll en egen sockenlapp för dylika arbetsuppgifter.
Källa: sv.wikipedia.org


Lägg till betydelsen av Sockenlapp
Betydelse
NSFW/18+
Antal ord

+ Fler val
Namn:
E-post (*Valfritt)
 

<< Industriella revolution Lyhundra härad >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse