Betydelse-definition.com

På Betydelse-definition.com kan du söka i flera ordböcker samtidigt. Tusentals av betydelser i vår sökmotor var tillagda av besökare som dig. Alla ord och definitioner är välkomna. Det kan vara betydelser av svåra ord, namn, slang, utländska ord eller till och med ord du har hittat på själv. Gör oss och andra besökare glada och lägg till ett ord! Lägg till betydelse.


Sök i 3.197.706 betydelserSenaste definitionerna

1   1

Tastatur


Knappsats med siffror, för öppningskod vid låsta dörrar.
 Ingrid Willysdotter  Slå på 2016-07-01

2   2

Sverigevän


Sverigevän är någon som tycker om landet Sverige, naturen, kulturen, historien. Sverigevän är någon som vill landet väl.
Rosa  Slå på 2016-07-01

1   2

audit


utvärdering av utformning av en verksamhet eller typ av åtgärd, av en metod eller liknande.
 Henry Egidius Slå på 2016-06-24

0   1

Bårlärka


Den som kommer till en dödssjuk eller död persons hem och kvitterar.
Margareta Sjögren Slå på 2016-06-10

2   1

fjåne


En fjantig fåne. En löjlig och dum person. Negativtt ord.
Helsingborgare Slå på 2016-06-08

1   2

Schtek


"Stekare" tror att han är snygg, men vågar inte visa sig utan solglasögon.
Anonym Slå på 2016-06-06

3   1

Goferträ


"Goferwood", goferträ; Amerikanskt uttryck för "Wood you go for in the woods", trä du hämtar i skogen, kan vara vad trä som helst.

Gofer betyder springpojke, eller någon som springer ärenden åt dig.
 Jan Olof Johansson Slå på 2016-05-31

0   3

Ops


hoppsan... Skrivet lite slarvigt och så småningom accepterat som ett uttryckssätt
Kenneth Forsström Slå på 2016-05-13

2   2

Energiförbrukning


Energiförbrukning är enligt termodynamiken en omöjlighet. Energi kan enbart omvandlas från en form till en annan, vilket alltid sker med exergiförbrukning. Exergi är energikvalitet, den avtar alltid vid omvandling. (Entropilagarna) Den högsta energikvaliten, exergi, är el , den lägsta som vi människor har användning för är 20 gradig luft.
Om el har exergi motsvarande 99% så har 20 ° luft ca 4%.
All energi blir i sin slutform värme med låg temperatur. Energi är dock alltid konstant och kan varken förbrukas eller produceras
Marcel Berkelder Slå på 2016-05-11

11   1

Prismekanism


Priset är en viktig signal för marknadens parter. Det bestämmer hur mycket konsumenten efterfrågar och hur mycket tillverkaren kan producera, detta kopplas samman till en mekanism. Prismekanismen visar hur efterfrågan och utbudet anpassar sig till varandra. Att producenterna bjuder ut så mycket och till det pris som efterfrågas. Priset är även en indikator på marknaden. Om priset får styras av en så kallad osynlig hand kan efterfrågan och utbud utläsas ur priset. Ett genomsnittligt svagt pris på en vara indikerar en liten efterfrågan och ett förhållandevis stort utbud av just denna vara. Ett genomsnittligt högt pris på en viss vara indikerar en hög efterfrågan och ett litet utbud. Priset kan alltså vara en signal för företagen för hur de ska planera sin produktion. För kunderna signalerar priset vad som är en rimlig summa att betala.
Anton Slå på 2016-05-02

1   2

Patriarkat


Patriarkat är
Ett påhittat ord taget från kyrkans värld som kronan på verket i en härskarteknik skapat av ”genusvetare”. Syftet mer patriarken är att framställa kvinnan som offer och därför rättfärdiga dem att kunna kräva mer helt i stil med George Orwell Djurens gård, även kallad Djurfarmen.
Boken är en beskrivning av den kommunistiska revolutionen och återanvänds nu som narrativ för att skapa en liknande samhällsordning i Sverige idag, medan vanliga människor inte bryr sig och än så länge har de lyckats bra. Samtliga högre lärosäten har numera genusutbildningar för skattepengar (ca 250 milj kr/år), vi har världens första feministiska regering samtidigt som resten av världen alltmer förkastar ”feminismen” som ideologi. Vad ännu värre är, samtliga main stream-medier tvångsmatar oss med feministiska perspektiv, på bekostnad av jämställdhet och varje man med åsikter tystas ”en masse”.
Kanske gillar vi hokus pokus i Sverige och det var anledningen till att vi höll fast vid frenologi och det rasbiologiska institutet och tror på spöken och andar?
Genusvetenskapen borde omgående få möta samma öde. Våra ungdomar mår absolut inte bra av att utnyttjas som nyttiga soldater i socialmarxisternas kamp om makten. Pojkarna tar livet av sig, flickorna ser inbillade våldtäktsmän överallt och snart kommer de inte kunna umgås med varandra alls.
Vilka är det som ska ta hand om reproduktionen sen? Vi föder redan för lite barn och förstföderskorna i Sthlm är i snitt 37 år idag. SÅ lång tid tar avprogrammeringen av 70-talisterna och då hade denna rörelse bara börjat.
 Jari Raivio Slå på 2016-04-24

0   0

kutym


Används i portugiskika språket " custume" som betyder vana
 Francisco  Slå på 2016-04-17

1   0

hång


åpen; används i Göteborg bland annat och har samma (?) betydelse
kalle Slå på 2016-04-08

0   0

vocem jucunditatis


En av betydelserna är född efter faderns bortgång enligt min dök kung samt något med femte söndagen efter Påsk bönesöndagen något...


Den dagen har en viss Valborg har namnsdag i svenska kalendern


En av betydelsen är född efter faderns bortgång men har även något med femte söndagen eftef påsk att göra den s k bönedöndagen när Valborg har namnsdag...
Maria Sandberg  Slå på 2016-04-07

0   0

Otaheiti


Säger man åt Otaheiti så menar man hur ångt bort som helst.
Bosse Slå på 2016-03-25

1   5

ville


Kungen, legenden. Han har oftast stor dase och är bäst på allt, bättre än Niklas Felix o Samuel så get rekt
 Ville Slå på 2016-03-24

2   3

Fångeshandling


Kort sagt: En skriftlig handling som styrker en persons äganderätt (fång) till viss egendom.
De flesta associerar ordet med ett köpebrev vilket styrker äganderätten för den nya ägaren vid förvärv av fast egendom. Fångeshandlingar finns även i andra sammanhang såsom ett testamente vilket styrker arvtagarnas respektive äganderätt till viss egendom eller ett gåvobrev, pantbrev etc.

Dessa finns då somliga anser sig ha rätt till en bit av allas jord genom en text på en bit papper. Det råder delade meningar om huruvida någon egentligen kan besitta äganderätt över jord.
Fastighetsjurist Slå på 2016-03-19

1   1

Cedergren


Namnet Cedergren kommer ifrån trädet ceder.
Äkta" ceder (släktet Cedrus) växer vid Medelhavet och öster därom.
Träd är en symbolik för vishet, styrka och odödlighet.
Cedergren Slå på 2016-03-17

0   2

Java Spaces


render-triggers:
#- playermove
#- playerjoin
- blockplaced
- blockbreak
- leavesdecay
- blockburn
- chunkgenerated
- blockformed
- blockfaded
- blockspread
- pistonmoved
- explosion
#- blockfromto
#- blockphysics
- structuregrow
- blockgrow
Anonym Slå på 2016-03-16

0   0

Social död


Social död. Innebär att du förlorar din status, ställning i det sociala livet och blir utfryst.

Fenomenet "Social död" sker när något enligt sedvänja/norm överträds/bryts inom det befintliga sociala "rummet"/gruppen/kretsen.
Anonym Slå på 2016-03-14Sida:   1 2 3 4 5 6 7 8 9