Betyder ord

Vad betyder ord? Här finner du 19 definitioner av ord. Du kan även lägga till betydelsen av ord själv

1.

0   0

ord


språklig enhet bestående av språkljud eller serie språkljud som tillsammans kommunicerar mening (bestående av ett eller flera morfem) | : | ett antal symboler som tillsammans symboliserar ett språkljud i ord (''1.'', ovan) | ord | ord | ord
Källa: sv.wiktionary.org

2.

0   0

Ord


Ett ord är en betydelsebärande ljud- eller teckenkombination som förekommer självständigt. Kärnan i ett ord är en rot, t.ex. bok, tvätt, klok eller eld. Roten kan i många språk förändras enligt bestämda mönster kallade affix, d.v.s. att vokaler byts ut (binda-band) eller att partiklar (bund+it) läggs till, detta förändrar ordets betydelse. En sammansättning innehåller åtminstone två rötter. Exempel på sammansättningar är solstol, ångstrykjärn, bokningsavgift och skjutglad. En stam är den del av ett ord som blir kvar när ev. böjningsaffix tagits bort. Exempel på stammar är bokning, klok, oklok, tvättbar, solstol och eldig. Språkvetenskapligt använder man begreppet ord på självständiga uttryck och lexem på uttryckens betydelse. Sålunda är "New York" två ord, men bara ett lexem. Detta har betydelse vid översättningar. Till exempel kan det svenska ordet "glass" inte översättas till ett engelskt ord men lexemet "glass" kan översättas till det engelska lexemet "ice cream" som i sin tur består av två ord. Den disciplin som studerar ordstruktur kallas ordbildningslära. Ibland ses ordbildningslära som en del av morfologin. Inom lexikologin studeras ordböcker och annan form av systematisering av ord.
Källa: sv.wikipedia.org

3.

0   0

Ord


Ett ord är den dataenhet som en processor, eller ett minne av RAM-typ, kan behandla i ett stycke. Enhetens storlek anges som ordbredd i bitar och varierar mellan olika datorer. Normalt avses med ett ord den dataenhet som ryms i ett av processorns register och därmed kan adderas med ett annat ord med en instruktion. På många datorer sammanfaller processorns ordbredd med bredden på den minsta minnesenhet som kan adresseras separat, bredden på minnesbussen, bredden på adressbussen och storleken i ordbredd på den minnesrymd som kan adresseras. Sambanden beror dock främst på ändamålsenlighetsavväganden och undantag är vanliga. Moderna datorer har ofta en ordbredd på 32 eller 64 bitar. I äldre datorer, inbyggda system och andra speciella sammanhang används många andra ordbredder (inte nödvändigtvis potenser av två) och ordbredden kan också variera beroende på kontext (jfr Harvardarkitektur). Moderna PC-datorer byggda på x86-arkitekturen kan arbeta med både 32 och 64 bitars ordbredd (i vanlig bemärkelse) och kan direkt adressera 232 respektive 252 bytes (ej 264 eftersom vissa bitar används på annat sätt). Ett systemprogram kan skrivas så att applikationer för 32- respektive 64-bitars ordlängd kan exekvera sida vid sida med full prestanda. I fallet x86 är begreppet WORD (ofta versalt) definierat som 16 bitar på assembler-nivå och i teknisk dokumentation. Detta bottnar i en långt gående tradition av bakåtkompatibilitet med äldre processorer (ända tillbaka till Intel 8086 från 1978) och motsvarar alltså vare sig bredden på processorregister, ALU, databuss eller adressbuss på en modern x86-processor (som också kan adressera och operera på såväl 16-bitars som 8-bitars kvantiteter separat, oavsett arbetsläge). Då heltal som ryms i ett ord ofta kan hanteras särskilt effektivt kan man deklarera variabler av denna storlek med ett särskilt namn i de flesta programspråk. Sambandet är dock ofta beroende av både datorarkitektur och aktuell implementering eller kompilator, och även andra hänsyn kan spela in.
Källa: sv.wikipedia.org

4.

0   0

Ord


Ett ord är en betydelsebärande ljud- eller teckenkombination som förekommer självständigt. Kärnan i ett ord är en rot, t.ex. bok, tvätt, klok eller eld. Roten kan i många språk förändras enligt bestämda mönster kallade affix, d.v.s. att vokaler byts ut (binda-band) eller att partiklar (bund+it) läggs till, detta förändrar ordets betydelse. En sammansättning innehåller åtminstone två rötter. Exempel på sammansättningar är solstol, ångstrykjärn, bokningsavgift och skjutglad. En stam är den del av ett ord som blir kvar när ev. böjningsaffix tagits bort. Exempel på stammar är bokning, klok, oklok, tvättbar, solstol och eldig. Språkvetenskapligt använder man begreppet ord på självständiga uttryck och lexem på uttryckens betydelse. Sålunda är "New York" två ord, men bara ett lexem. Detta har betydelse vid översättningar. Till exempel kan det svenska ordet "glass" inte översättas till ett engelskt ord men lexemet "glass" kan översättas till det engelska lexemet "ice cream" som i sin tur består av två ord. Den disciplin som studerar ordstruktur kallas ordbildningslära. Ibland ses ordbildningslära som en del av morfologin. Inom lexikologin studeras ordböcker och annan form av systematisering av ord.
Källa: sv.wikipedia.org

5.

0   0

Ord


Ett ord är en betydelsebärande ljud- eller teckenkombination som förekommer självständigt. Kärnan i ett ord är en rot, t.ex. bok, tvätt, klok eller eld. Roten kan i många språk förändras enligt bestämda mönster kallade affix, d.v.s. att vokaler byts ut (binda-band) eller att partiklar (bund+it) läggs till, detta förändrar ordets betydelse. En sammansättning innehåller åtminstone två rötter. Exempel på sammansättningar är solstol, ångstrykjärn, bokningsavgift och skjutglad. En stam är den del av ett ord som blir kvar när ev. böjningsaffix tagits bort. Exempel på stammar är bokning, klok, oklok, tvättbar, solstol och eldig. Språkvetenskapligt använder man begreppet ord på självständiga uttryck och lexem på uttryckens betydelse. Sålunda är "New York" två ord, men bara ett lexem. Detta har betydelse vid översättningar. Till exempel kan det svenska ordet "glass" inte översättas till ett engelskt ord men lexemet "glass" kan översättas till det engelska lexemet "ice cream" som i sin tur består av två ord. Den disciplin som studerar ordstruktur kallas ordbildningslära. Ibland ses ordbildningslära som en del av morfologin. Inom lexikologin studeras ordböcker och annan form av systematisering av ord.
Källa: sv.wikipedia.org

6.

0   0

Ord


Förklaring
Källa: lokalhistoria.nu

7.

0   0

Ord


Betydelse Beskrivning
Källa: wipcore.se

8.

0   0

Ord


Betydelse
Källa: aveso.se

9.

0   0

Ord


Förklaring
Källa: karlshamn.se

10.

0   0

Ord


Orl
Källa: lofsdaleninfo.se

11.

0   0

Ord


Förklaring
Källa: vismaspcs.se

12.

0   0

Ord


Beskrivning
Källa: isg.se

13.

0   0

Ord


Betydele
Källa: hallandia.se

14.

0   0

ord


glosa
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

15.

0   0

ord


glosor
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

16.

0   0

ord


n ~. ta til orde
Källa: ivaraasen.no

17.

0   0

ord


(ao) i ao'l
Källa: koikul.se

18.

0   0

Ord


Förklaring
Källa: gvk.se

19.

0   0

ord


ord - word
Källa: malsauden.com


Lägg till betydelsen av ord
Betydelse
NSFW/18+
Antal ord

+ Fler val
Namn:
E-post (*Valfritt)
 

<< mes word >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse