aklagare.se

Website:http://www.aklagare.se
Mottagna tummar upp19
Motagna tummar ner12
Karma:8 (tummar upp-tummar ner)



ottagna badges

Inga Badges funna



Definitioner (237)

1

3   0

Egenmäktigt förfarande


Om man olovligt tar eller använder något som tillhör någon annan men inte har för avsikt att behålla det eller sälja det vidare kan det rubriceras som egenmäktigt förfarande, t.ex. ”låna [..]
Källa: aklagare.se

2

2   2

Våldsbrott


Brott som innebär våld mot en annan person, t.ex. mord och misshandel, men även våldtäkt.
Källa: aklagare.se

3

2   1

Sveda och värk


Om någon blir skadad i samband med ett brott kan ersättning utgå för sveda och värk. Skadeståndet avser den akuta sjukdomstiden. Om skadan får varaktiga följder kan ersättning utgå för ”l [..]
Källa: aklagare.se

4

2   3

Rättssäkerhet


Någon entydig definition finns inte, men allmänt brukar begreppet betyda att ett land har en lagstiftning och ett system i övrigt som innebär att den enskilda medborgaren har ett skydd för godtyc [..]
Källa: aklagare.se

5

2   0

Rättsordning


Ett lands alla rättsregler, dvs. lagar och andra bestämmelser som alla måste följa.
Källa: aklagare.se

6

2   1

Penningböter


Böter med ett fastställt engångsbelopp. Beloppet är lägst 200 och högst 4 000 kronor, eller som gemensam påföljd för flera brott högst 10 000  kronor.
Källa: aklagare.se

7

1   0

Överläggning


När ett mål ska avslutas och slutpläderingarna är gjorda samlas domaren och nämndemännen för att överlägga. Överläggningen är inte offentlig. Se också slutplädering.
Källa: aklagare.se

8

1   1

Trolöshet mot huvudman


Ett brott som innebär att en person som fått förtroendet att sköta ekonomiska eller rättsliga angelägenheter åt en annan person eller ett företag (huvudman) missbrukar sin ställning så att d [..]
Källa: aklagare.se

9

1   0

Tilltalad


Den person som åklagaren har väckt åtal mot.
Källa: aklagare.se

10

1   1

Olovligt förfogande


Ett brott som innebär att någon utan lov använder någon annans egendom som man har hand om, t.ex. säljer något man köpt på avbetalning som man ännu inte har betalat färdigt.
Källa: aklagare.se


För att se alla definitioner för 237, logga in!