alltomallergi.se

Website:http://www.alltomallergi.se
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (40)

1.

1   0

Elimination


att fullständigt avlägsna
Källa: alltomallergi.se

2.

0   0

Toxisk


giftig
Källa: alltomallergi.se

3.

0   0

Sensibilisering


att antikroppar börjar bildas så att antikropparna kan påvisas i test
Källa: alltomallergi.se

4.

0   0

Rinit


snuva, innefattar både rinnsnuva och eller nästäppa
Källa: alltomallergi.se

5.

0   0

Provokation


att utsätta för
Källa: alltomallergi.se

6.

0   0

Primärprevention


att förhindra insjuknandet, vid allergi att förhindra att det bildas antikroppar
Källa: alltomallergi.se

7.

0   0

Prevention


förebyggande
Källa: alltomallergi.se

8.

0   0

Placeboeffekt


den gynnsamma effekt man kan uppnå av en overksam substans hos en patient som ej känner till om verksam eller overksam medicin ges
Källa: alltomallergi.se

9.

0   0

PEF


Peak expiratory flow, dvs den högsta hastighet som en person kan åstadkomma vid utblåsning, uttryckt som L/min. Denna hastighet minskar vid astma beroende på trånga luftrör
Källa: alltomallergi.se

10.

0   0

Ospecifika retningar


när ämnen som ej är allergiframkallande retar hud eller slemhinnor, tex parfymdoft
Källa: alltomallergi.se


För att se alla definitioner för 40, logga in!