arbetetsmarknad.se

Website:http://www.arbetetsmarknad.se
Mottagna tummar upp30
Motagna tummar ner13
Karma:18 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (110)

1

20   9

Marknadskrafter


 Tillgång och efterfrågan som bestämmer priset på en vara eller på arbetskraft.
Källa: arbetetsmarknad.se

2

2   1

Reallöneökning


 Lönerna ökar mer än inflationen, vilket innebär att anställda får mer pengar att röra sig med.
Källa: arbetetsmarknad.se

3

2   0

Låglönepott


 En modell som LO-förbunden använt för att höja de lägsta lönerna. På de avtalsområden som har en stor andel lågavlönade ska facket få kräva större löneökningar än på andra avtalsomr [..]
Källa: arbetetsmarknad.se

4

1   0

Visstidsanställning


 Anställning som upphör ett bestämt datum, till skillnad från tillsvidareanställningen. I las finns tre typer av tillfälliga anställningar: allmän visstid, vikariat och säsongsanställning. [..]
Källa: arbetetsmarknad.se

5

1   0

Reallön


 Lön i förhållande till prisnivån.
Källa: arbetetsmarknad.se

6

1   0

Nattmangling


 När förhandlingarna i slutskedet drar ut på tiden så att de fortsätter långt in på natten.
Källa: arbetetsmarknad.se

7

1   0

Märket


 Löneökningarna i det avtal som sluts först sätter nivån, blir ett märke, för lönerna i övriga avtal. Arbetsgivarna hävdar att märket innebär att alla kostnadsökningar i alla avtal ska v [..]
Källa: arbetetsmarknad.se

8

1   0

Medarbetaravtal


 Gemensamt avtal som gäller både arbetare och tjänstemän på en arbetsplats.
Källa: arbetetsmarknad.se

9

1   0

Lönenormering


 Det kollektivavtal som sluts först blir en norm för löneökningarna i de övriga avtalen.
Källa: arbetetsmarknad.se

10

0   0

Öppningsklausuler


 Tysk modell som gör det möjligt för de lokala parterna att under vissa förhållanden avvika från kollektivavtalet. Teknikarbetsgivarna har länge varit intresserade av att införa klausulerna i [..]
Källa: arbetetsmarknad.se


För att se alla definitioner för 110, logga in!