barnahusvasternorrland.se

Website:http://www.barnahusvasternorrland.se
Mottagna tummar upp7
Motagna tummar ner1
Karma:5 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (32)

1.

3   0

Åklagare


 En jurist som är anställd av staten. Åklagarens uppgift är att leda utredning om brott, fatta beslut om åtal ska väckas eller inte och att framträda i domstolen.
Källa: barnahusvasternorrland.se

2.

1   1

Häktad


 När tiden för anhållan gått ut måste domstolen fatta beslut om häktning för att man ska kunna ha den misstänkte inlåst. För häktning krävs att den misstänkte på sannolika skäl är mis [..]
Källa: barnahusvasternorrland.se

3.

1   0

Huvudförhandling


 Annat ord för rättegång. Hålls i rättssal där misstänkt, målsägande och eventuella vittnen hörs. Ibland behöver inte målsägande vistas i samma rum som den misstänkte.
Källa: barnahusvasternorrland.se

4.

1   0

Gripa


 Ta fast en person. En person kan bara vara gripen under en kort tid, sen måste åklagare ta ställning till om personen ska anhållas. Vem som helst kan gripa en person om man misstänker att perso [..]
Källa: barnahusvasternorrland.se

5.

1   0

Brottsoffer


 Den som utsatts för brott, även kallad målsägande.
Källa: barnahusvasternorrland.se

6.

0   0

Övergrepp i rättssak


 När någon genom hot försöker hindra en person att polisanmäla eller lämna uppgifter till polisen i förhör. Detta ses som ett allvarligt brott
Källa: barnahusvasternorrland.se

7.

0   0

Överklaga


 Är en möjlighet för den som inte är nöjd med ett domslut eller myndighetsbeslut att få det prövat av en högre instans.
Källa: barnahusvasternorrland.se

8.

0   0

Åtal


 Åklagaren samlar ihop den bevisning som finns och allt som kommit fram i polisens förhör. Detta material är underlaget i anklagelsen mot den misstänkte. Om åklagare tror att den misstänkte sk [..]
Källa: barnahusvasternorrland.se

9.

0   0

Vittne


 Är en person som sett vad som hänt eller har andra uppgifter som är viktig för utredning av brott.
Källa: barnahusvasternorrland.se

10.

0   0

Videoförhör


 När man är under 15 år ska man inte behöva vara med på en rättgång och möta sin gärningsman, den som är misstänkt. Därför spelas förhöret med målsägande/den som är utsatt för brot [..]
Källa: barnahusvasternorrland.se


För att se alla definitioner för 32, logga in!