bosch-climate.se

Website:http://www.bosch-climate.se
Mottagna tummar upp7
Motagna tummar ner0
Karma:6 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (77)

1.

6   0

Hysteres


Hysteres innebär att framledningstemperaturens ärvärde tillåts pendla runt börvärdet. Utan hysteres skulle värmepumpen slå av och på hela tiden, så snart ärvärdet avviker från börvärdet [..]
Källa: bosch-climate.se

2.

1   0

Värmebärarpump


Värmebärarpumpen är benämningen på den cirkulationspump som sitter på ”varma sidan” och ser till att värmevatten cirkulerar genom värmepumpen och varmvattenberedaren.
Källa: bosch-climate.se

3.

0   0

Överhettning


Överhettningen i en köldmediekrets sker i förångaren och beskriver det antal grader som gasen överhettas efter det att den övergått från vätskeform till gasform. Överhettningen beskriver dä [..]
Källa: bosch-climate.se

4.

0   0

Ärvärde


Ärvärdet är den aktuella temperaturen. Ärvärdet jämförs av reglercentralen med börvärdet för att avgöra om det föreligger ett värme- eller varmvattenbehov.
Källa: bosch-climate.se

5.

0   0

Återladdning


Återladdning innebär att överskottsenergi som under sommartid utvinns via en frånluftsåtervinningsenhet, överförs till kollektorn och värmer upp marken något mer än vad solen ensam gör. Den [..]
Källa: bosch-climate.se

6.

0   0

Växelventil


Växelventilen har två lägen och växlar mellan uppvärmning av värmevatten och varmvatten. Växlingen styrs av reglercentralen.
Källa: bosch-climate.se

7.

0   0

Värmevatten


Värmevatten är vattnet som cirkulerar i radiatorer, golvvärmeslingor och det övriga värmesystemet.
Källa: bosch-climate.se

8.

0   0

Värmesystemet


Värmesystemet består av de rör, ventiler och cirkulationspumpar, radiatorer och golvvärmeslingor som distribuerar värmen ut till husets olika rum.
Källa: bosch-climate.se

9.

0   0

Värmekurva


Värmekurvan bestämmer förhållandet mellan utomhustemperatur och framledningstemperatur. Justering av värmekurvan påverkar inomhustemperaturen. Är det för varmt i huset så sänks kurvlutningen [..]
Källa: bosch-climate.se

10.

0   0

Värmebehov


När ärvärdet på framledningstemperaturen understiger börvärdet under en bestämd tidsperiod, uppstår ett värmebehov. Värmebehovet innebär att reglercentralen ger startillstånd till kompress [..]
Källa: bosch-climate.se


För att se alla definitioner för 77, logga in!