butiksbanken.se

Website:http://www.butiksbanken.se
Mottagna tummar upp8
Motagna tummar ner3
Karma:6 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (113)

1.

2   0

RIKTPRIS


Ett pris som leverantören sätter som vägledande gentemot konsument. Riktpris ska kunna överskridas eller underskridas.
Källa: butiksbanken.se

2.

1   0

TRANSPARENS


Ett begrepp som blivit vanligt och som beskriver omvärldens möjligheter till insyn i ett företag eller en verksamhet. En hög grad av transparens innebär att företagets löften, verksamhet, polic [..]
Källa: butiksbanken.se

3.

1   0

SWOT-ANALYS


SWOT är en förkortning av engelska Strengths (Styrkor), Weaknesses (Svagheter), Opportunities (Möjligheter) and Threats (Hot). SWOT-analys används när man vill analysera en verksamhet såväl som [..]
Källa: butiksbanken.se

4.

1   0

MARKNADSFÖRING


Alla åtgärder riktade mot kunder i syfte att tillgodose deras behov på ett sådant sätt att butikens lönsamhetsmål kan uppnås. Marknadsföring handlar om att möta kundens efterfrågan av en vi [..]
Källa: butiksbanken.se

5.

1   0

DIFFERENTIERING


En strategi för hur man ska konkurrera på en konkurrensutsatt marknad genom att särskilja sig. Man kan vara unik eller bäst inom något område. Det kan gälla en exceptionell servicenivå, utmär [..]
Källa: butiksbanken.se

6.

1   0

AFFÄRSPLAN


En plan för hur ett företag ska göra affärer och som beskriver hur alla delar av ett företag ska driva sin verksamhet. Görs ofta på flera års sikt.
Källa: butiksbanken.se

7.

1   0

AFFÄRSIDÉ


Berättar om vad företaget/ butiken ska erbjuda till vem, och på vilket sätt, för att vara lönsam.
Källa: butiksbanken.se

8.

0   0

VISION


I en vision målar man upp hur man önskar att framtiden ska se ut för företaget/butiken. Visionen anger en riktning man strävar mot på lång sikt, till skillnad från mål som är mer konkreta oc [..]
Källa: butiksbanken.se

9.

0   0

VARUMÄRKE


Varumärket är de känslomässiga mervärden som man erbjuder kunden, det som kan särskilja en produkt, en service, en butik från en annan. Basen i ett varumärke är själva namnet och ofta en sym [..]
Källa: butiksbanken.se

10.

0   0

UPPSÄLJ/UPSALE


När man ser att en vara i högre prisklass bättre svarar upp mot kundens behov och säljer den till kunden kallas det för uppsälj.
Källa: butiksbanken.se


För att se alla definitioner för 113, logga in!