byggla.se

Website:http://www.byggla.se
Mottagna tummar upp15
Motagna tummar ner5
Karma:11 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (506)

1

2   0

Armering


Är då ett materials hållfasthet förstärks genom inläggning av en annan typ av material. Exempelvis armeras en betongplatta med hjälp av armeringsjärn.
Källa: byggla.se

2

2   0

Smyglist


En smyglist är avsedd att täcka springor mellan exempelvis en dörr- eller fönsterkarm och vägg. Listen är försedd med ett fasat och ett rundat hörn.
Källa: byggla.se

3

1   0

Glespanel


Är brädor uppsatta med ett mellanrum, förekommer exempelvis som blindbotten i ett träbjälklag.
Källa: byggla.se

4

1   0

Fyllhacka


En typ av vinklad spade som används för att fylla fåror eller tråg
Källa: byggla.se

5

1   0

Fuktskydd


Fyra principer för fuktskydd: 1. Fukten ska med vattentäta eller vattenavvisande material hindras att nå byggnadsdelarna. 2. Material som ändå fuktas ned måste ges möjlighet att torka. 3. Fuktt [..]
Källa: byggla.se

6

1   0

Framledningstemperatur


Temperaturen vattnet har då det framleds till element.
Källa: byggla.se

7

1   1

Flampunkt


Den lägsta temperaturen vid vilken ånga från ett brännbart material kan antändas.
Källa: byggla.se

8

1   0

Fackverk


En konstruktion av stänger som bildar ett stabilt bärverk med syfte att fördela tryck- och dragspänningar i en konstruktion.
Källa: byggla.se

9

1   1

Egenkontroll


Är när en person eller ett företag själva kontrollerar sitt utförda arbete.
Källa: byggla.se

10

1   0

Bärlina


Tvärgående bjälke som hjälper till att hålla uppe bjälkar med lång spännvidd.
Källa: byggla.se


För att se alla definitioner för 506, logga in!