byggledarna.se

Website:http://www.byggledarna.se
Mottagna tummar upp12
Motagna tummar ner4
Karma:7 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (99)

1.

5   1

Totalentreprenad


Upphandlingsform där beställaren har avtal med en entreprenör för alla arbeten. Totalentreprenören har också ansvaret för konstruktioner och funktioner.
Källa: byggledarna.se

2.

2   0

GVK


Golvbranschens våtrumskontroll.
Källa: byggledarna.se

3.

1   0

Ändringsarbete


Arbete till ändring av kontraktsarbetena. Kan även avse enbart avgående arbete.
Källa: byggledarna.se

4.

1   0

Stamfastighet


Resterande del av en fastighet från vilken visst område, Styckningslotten, avstyckats.
Källa: byggledarna.se

5.

1   0

Försäkringshavare


Den till vars förmån försäkringen utställts.
Källa: byggledarna.se

6.

1   0

Entreprenadsumma


Kontraktssumman med justering för tillägg och avdrag samt i förekommande fall belopp avseende indexersättning, allt inklusive mervärdeskatt.
Källa: byggledarna.se

7.

1   0

Delad entreprenad


Upphandlingsform där beställaren har avtal med flera entreprenörer, exempelvis byggnadsentreprenör, el-entreprenör, VVS-entreprenör, målningsentreprenör.
Källa: byggledarna.se

8.

0   0

Entreprenadförfarandet


Mer om förfarandet vid en entreprenad kan du läsa om Här>>
Källa: byggledarna.se

9.

0   0

Vite


I förväg bestämd påföljd vid till exempel försening.
Källa: byggledarna.se

10.

0   0

VA-anslutningsavgift


Avgift som fastighetsägare är skyldig att erlägga för anslutning till gemensam vatten- och avloppsanläggning enligt lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
Källa: byggledarna.se


För att se alla definitioner för 99, logga in!