caminomagasin.se

Website:http://www.caminomagasin.se
Mottagna tummar upp18
Motagna tummar ner12
Karma:7 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (155)

1.

15   7

TWh


Terrawattimme är en energienhet som används för att ange producerad energimängd, dvs. el och värme. 1 TWh är den mängd energi som 50 000 svenska medelvillor behöver varje år.
Källa: caminomagasin.se

2.

1   0

Vagga till vagga


eller cradle to cradle är ett synsätt som handlar om att se produktcykler i ett oändligt system, där alla material efter användning ska kunna bli näring antingen år mikroorganismer eller i nya [..]
Källa: caminomagasin.se

3.

1   1

Utsläppsrätt


är del av EU:s system för minska koldioxidutsläppen. Energiintensiva industrier tilldelas ett visst antal tidsbegränsade utsläppsrätter inom ramen för en ”utsläppsbubbla”. De som ökar sin [..]
Källa: caminomagasin.se

4.

1   0

Konstgödsel


(mineralgödsel, handelsgödsel) är industriellt behandlade mineraler, som framförallt innehåller kväve, kalium och det ändliga grundämnet fosfor. Tillverkningsprocessen kräver mycket energi, o [..]
Källa: caminomagasin.se

5.

0   0

Övergödning


uppstår på grund av utsläpp av för mycket gödande växtnäringsämnen i mark och vattendrag (gödsel från jordbruk och fosfor från avlopp etc), och leder till algblomning, syrebrist och fiskdö [..]
Källa: caminomagasin.se

6.

0   0

Öko-tex 100


En märkning som garanterar att det färdiga plagget har genomgått tester för att se om det innehåller några hälsoskadliga ämnen.
Källa: caminomagasin.se

7.

0   0

Äkta Vara


är en förening som startade för att få till stånd en ny märkning för produkter helt fria från tillsatser. Föreningen inspirerades och har samarbetat med författaren och journalisten Mats Eri [..]
Källa: caminomagasin.se

8.

0   0

Återvinning/Återanvändning


när material i en produkt tas tillvara för att av råvaran skapa nya produkter kallas återvinning. När man återanvänder en produkt i sin befintliga form till ett nytt ändamål kallas det återa [..]
Källa: caminomagasin.se

9.

0   0

Zero-waste


är en urprungligen amerikansk filosofi som precis som Cradle to Cradle handlar om att allt som produceras skall kunna återanvändas vid produktion av nya varor eller som näring till kretsloppet.
Källa: caminomagasin.se

10.

0   0

Zen-filosofi


är en skola av Mahayana-buddism som har sitt ursprung i Kina. Inom zen betonas bland annat meditation för att hitta sin sanna natur. I västerlandet används zen ofta för att leva minimalistiskt, m [..]
Källa: caminomagasin.se


För att se alla definitioner för 155, logga in!