dokumera.se

Website:http://www.dokumera.se
Mottagna tummar upp59
Motagna tummar ner47
Karma:11 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (2755)

1

3   0

Handlingsplan


Handlingsplan är en konkreta plan som beskriver hur arbetet är planerat att genomföras. När samtliga åtgärder är genomförda ska de mål som ställts upp inför arbetet vara uppnådda. En handl [..]
Källa: dokumera.se

2

2   3

Relationsritning


Ritning som upprättas när ett bygge är klart och visar det slutliga utförandet.
Källa: dokumera.se

3

2   0

Likviddatum


Dagen då köpebeloppet dras från kontot och när försäljningsbeloppet finns tillgängligt på kontot.
Källa: dokumera.se

4

2   0

Kutym


Beteckning på handelsbruk eller sedvänja som under vissa förutsättningar kan gälla som norm.
Källa: dokumera.se

5

2   0

Handelsblockad


En åtgärd som innebär att ett eller flera länder försöker förhindra exporten till och från ett land för att påverka det landets politik.
Källa: dokumera.se

6

2   0

Ekonomistyrning


Ekonomisk styrning. Åtgärder inom en verksamhet som utförs för att uppnå uppsatta ekonomiska mål. Termen inkluderar finansiell styrning och resultatstyrning, budgetering, kalkylering, redovisnin [..]
Källa: dokumera.se

7

1   0

Valutapolitik


Politisk påverkan av valutakursen, bl.a. genom centralbankens aktioner för att uppnå vissa mål.
Källa: dokumera.se

8

1   0

Universalarvinge


Arvinge som ärver hela egendomen med undantag för det som enligt testamente tillkommer annan.
Källa: dokumera.se

9

1   0

Transmissionsmekanism


Den process varigenom penningpolitiska beslut (främst förändringar av reporäntan) påverkar ekonomin i allmänhet och inflationen i synnerhet.
Källa: dokumera.se

10

1   0

Tilltalad


Personen som är åtalad för brott. Den person mot vilken åklagaren väckt åtal.
Källa: dokumera.se


För att se alla definitioner för 2755, logga in!