domstol.se

Website:http://www.domstol.se
Mottagna tummar upp24
Motagna tummar ner10
Karma:13 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (171)

1.

3   0

Tilltalad


Den som är åtalad i målet, dvs. den som enligt åklagarens uppfattning har gjort sig skyldig till ett brott. Brottmålsrättegångens syfte är i första hand att avgöra om den tilltalade har beg [..]
Källa: domstol.se

2.

3   0

Förvaltningsrättsnotarie


Jurist som gör en cirka två år lång utbildningstjänstgöring vid en förvaltningsrätt. Efter fullgjord tjänstgöring är juristen notariemeriterad.
Källa: domstol.se

3.

2   0

Anhållande


Ett anhållande är ett tillfälligt frihetsberövande av en person som misstänks för ett brott. Beslut om anhållande fattas av åklagare. Anhållande förutsätter att brottet är så pass allvarl [..]
Källa: domstol.se

4.

1   0

Yttrande


Ett yttrande är oftast en skrift eller skrivelse som skickas eller lämnas in till domstolen. Ett yttrande kan i sällsynta fall avges på telefon och nedtecknas i en tjänsteanteckning.
Källa: domstol.se

5.

1   0

Vittne


Betraktare, åskådare, närvarande, iakttagare etc.
Källa: domstol.se

6.

1   0

Vitt kort


Vitt kort är en vardaglig benämning på en delgivningsform, där ett mottagningsbevis ska skrivas under och skickas tillbaka till den som skickat handlingen.
Källa: domstol.se

7.

1   0

Ställföreträdare


Den som inte själv kan föra sin talan behöver en ställföreträdare, exempelvis kan  en förälder vara ställföreträdare till ett underårigt barn.
Källa: domstol.se

8.

1   0

Rättsskydd


Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall automatiskt ingår i svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom i helförsäkringar av båt samt hel- och halvf [..]
Källa: domstol.se

9.

1   0

Preskription


Preskription kan ske i både brottmål och tvistemål. För brottmål handlar det om att straff inte får dömas ut om lång tid gått sedan brottet begicks. Exempelvis preskriberas brott som kan ge [..]
Källa: domstol.se

10.

1   0

Laga kraft


En dom eller ett beslut vinner laga kraft när domen eller beslutet inte längre kan överklagas. Det innebär också att domen kan verkställas.
Källa: domstol.se


För att se alla definitioner för 171, logga in!