ekonomikurser.se

Website:http://www.ekonomikurser.se
Mottagna tummar upp12
Motagna tummar ner3
Karma:10 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (338)

1.

5   1

Balansekvation


Balansekvationen har sitt ursprung i balansräkningens uppställningsform: Tillgångar = Eget kapital + Skulder Att balansekvationen alltid stämmer beror på den företagsekonomiska definitionen på [..]
Källa: ekonomikurser.se

2.

1   0

Budget


Skillnaden mellan redovisning/bokslut och budget är att den senare avser framtiden. I övrigt görs budgeten med samma grundläggande ekonomiska begrepp som tillgångar, skulder, eget kapital, intäk [..]
Källa: ekonomikurser.se

3.

1   0

Apportemission


Ett aktiebolag kan ge ut nya aktier och erbjuda vissa personer/företag att köpa de nya aktierna genom att betala med andra tillgångar än pengar. En nyemission där betalningen för aktierna är an [..]
Källa: ekonomikurser.se

4.

1   1

Inbetalningsöverskott


Klicka här
Källa: ekonomikurser.se

5.

1   0

Huvudregel - avskrivning


De skattemässiga reglerna för räkenskapsenlig avskrivning består av två regler, huvudregeln och kompletteringsregeln. Företaget får varje år välja fritt mellan dessa regler, men samma regel s [..]
Källa: ekonomikurser.se

6.

1   0

Resultatdiagram


Klicka här
Källa: ekonomikurser.se

7.

1   0

Realisationsprincip


Realisationsprincipen används för att avgöra när företaget ska redovisa intäkter. Grundtanken är att affären ska vara avslutad och att intäkterna kan fastställas på ett betryggande sätt. H [..]
Källa: ekonomikurser.se

8.

1   0

Verksamhetsvolym


Alla mått på verksamhetsvolymen i ett företag har sina brister. Försök att välja ett mått där bristerna är acceptabla: I ett handelsföretag används ofta den totala försäljningen som mått [..]
Källa: ekonomikurser.se

9.

0   0

Förvaltningsfastighet


Klicka här
Källa: ekonomikurser.se

10.

0   0

Försiktighetsprincipen


Klicka här
Källa: ekonomikurser.se


För att se alla definitioner för 338, logga in!