fi.se

Website:http://www.fi.se
Mottagna tummar upp11
Motagna tummar ner7
Karma:5 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (197)

1.

2   0

Kärnprimärkapital


Består av eget kapital, dvs. aktiekapital och ackumulerade icke-utdelade vinster efter avdrag för vissa poster såsom goodwill och uppskjuten skattefordran. Det är det kapital som har högst kvalit [..]
Källa: fi.se

2.

2   0

Interbankränta


En daglig referensränta baserad på de räntesatser för osäkrade lån som banker erbjuder till andra banker. I Sverige kallas den ränta som banker erbjuder varandra för utlåning i kronor för St [..]
Källa: fi.se

3.

2   2

Disponibel inkomst


Hushållets inkomster efter skatt.
Källa: fi.se

4.

1   1

Specialfond


En specialfond är en investeringsfond vars fondbestämmelser avviker från vad som krävs för en värdepappersfond. Specialfonden kan till exempel ha en friare placeringsinriktning eller begränsnin [..]
Källa: fi.se

5.

1   0

Reallokering


Den allokerade återbäringen är inte garanterad och det kan inträffa att den måste minskas, exempelvis till följd av att värdet på försäkringsbolagets tillgångar har sjunkit. En sådan sänk [..]
Källa: fi.se

6.

1   0

Kreditrisk


Risken att en låntagare inte fullgör sina förpliktelser.
Källa: fi.se

7.

1   0

Isin-kod


International Securities Identification Number. Kod som sätts av Euroclear Sweden, för svenska värdepapper. Varje värdepapper har sin egen kod, i Sverige inleds den med landskoden SE.
Källa: fi.se

8.

1   0

Fragmenterad marknad


När handeln med värdepapper sker på många olika handelsplatser.
Källa: fi.se

9.

0   0

Ömsesidigt bolag


Ett försäkringsbolag som ägs av sina försäkringstagare.
Källa: fi.se

10.

0   0

Ömsesidiga principer


I ett livförsäkringsföretag som verkar efter ömsesidiga principer går allt överskott tillbaka till försäkringstagarna. Om företaget gör förluster används försäkringstagarnas överskott f [..]
Källa: fi.se


För att se alla definitioner för 197, logga in!