forsvarsmakten.se

Website:http://www.forsvarsmakten.se
Mottagna tummar upp13
Motagna tummar ner2
Karma:12 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (200)

1

3   0

Vapenembargo


Ett embargo innebär att handel med ett visst land inte tillåts. Ett vapenembargo innebär att handel med militär utrustning utesluts. Ett vapenembargo är i första hand tänkt att försvåra för [..]
Källa: forsvarsmakten.se

2

3   0

Underrättelse


Underrättelse är bearbetad och värderad information som ger upplysning om läget hos motparten, dennes avsikter och åtgärder samt andra förhållanden som kan påverka dennes handlingsmöjlighete [..]
Källa: forsvarsmakten.se

3

1   0

Vedettbåt


Är ett lätt övervakningsfartyg.
Källa: forsvarsmakten.se

4

1   0

Subarktiskt klimat


Den norra halvan av Skandinavien har ett subarktiskt klimat. Det innebär att vintrarna är långa och kalla medan somrarna är korta. Max tre månader om året ligger medeltemperaturen på 10ºC elle [..]
Källa: forsvarsmakten.se

5

1   0

Korskontaminering


Innebär att bakterier från en källa överförs till en annan. Detta kan ske vid direktkontakt eller via personen som hanterar källan. Ett exempel är om man skär kyckling och sedan skär sallad u [..]
Källa: forsvarsmakten.se

6

1   0

IEDD


IEDD är en förkortning av den internationella termen Improvised Explosive Device Disposal. Termen används i sammanhang då man oskadliggör egentillverkade, eller så kallade improviserade bomber, [..]
Källa: forsvarsmakten.se

7

1   0

Försörjning


Försörjning fyller den nödvändiga och grundläggande funktionen för att ett militärt förband ska fungera. Försörjning säkerställer att förbandet har tillgång till vatten, mat, drivmedel, [..]
Källa: forsvarsmakten.se

8

1   1

Försåtsminering


Försåtsminering är en typ av minering som används för att med gömda sprängladdningar orsaka skada. Sprängladdningar placeras i föremål som normalt verkar harmlösa, till exempel en leksak, e [..]
Källa: forsvarsmakten.se

9

1   0

Fänika


Ordet har flera betydelser. Historiskt används ordet som benämning på den taktiska enheten inom infanteriet (1500-talet och början av 1600-talet) där fänikan var den grundläggande stridsenheten [..]
Källa: forsvarsmakten.se

10

0   0

Örlogsfartyg/Krigsfartyg


Ett örlogsfartyg också kallat krigsfartyg är ett fartyg avsett för militära ändamål. Fartyget kan vara utrustat med olika vapensystem så som luftvärnsrobotar och minor. Till örlogsfartyg rä [..]
Källa: forsvarsmakten.se


För att se alla definitioner för 200, logga in!