genus.se

Website:http://www.genus.se
Mottagna tummar upp9
Motagna tummar ner3
Karma:5 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (29)

1.

3   0

intersektionalitet


Intersektionalitet är ett samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön, klass åld [..]
Källa: genus.se

2.

2   1

postkolonialism


Postkolonialism är ett forskningsfält som utifrån studier av litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap och humaniora problematiserar den västerländska kunskapstraditionen och dess förankri [..]
Källa: genus.se

3.

1   0

sexism


Med sexism (en bildning till engelska sex 'kön' i analogi med rasism) avses nedvärdering av en person på grund av dennas kön. Uttrycket introducerades på 1960-talet av feministiska fors [..]
Källa: genus.se

4.

1   0

objekt


Används mestadels om föremål men ibland även om en person själv framhäver eller tillskrivs en passiv roll.
Källa: genus.se

5.

1   1

maktordning


Med maktordning avses den hierarkiska ordning i vilken olika grupper i samhället ges makt. Feminister har myntat termen könsmaktsordning, det vill säga. att det finns en ordning i samhället enligt [..]
Källa: genus.se

6.

1   0

makt


Makt, inom samhällsvetenskapen avser antingen handling, det vill säga maktutövning, eller förmåga, det vill säga maktresurser. Makt utövas när en aktör A får en aktör B att handla enligt A: [..]
Källa: genus.se

7.

0   0

vithet


Begreppet vithet har öppnat för en analys, där det att vara vit ofta innebär att förkroppsliga ett slags norm och därför aldrig behöva betrakta sig eller omtala sig i termer av ras eller etnic [..]
Källa: genus.se

8.

0   0

transpersoner


Transpersoner är en paraplyterm omfattande de, som på något sätt avviker från normer och traditioner för eller föreställningar om så kallat ”riktiga” män och kvinnor. Att vara transperso [..]
Källa: genus.se

9.

0   0

teori


Teori (av grek. theōri´a ’betraktande’, ’begrundande’) avser en grupp antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår kunskap om dem. Teori a [..]
Källa: genus.se

10.

0   0

struktur(er)


Struktur betyder egentligen ’byggnad’. Ordet används om den helhet eller det mönster som byggs upp av de ingående delarna. Ett tygs struktur beror på hur trådarna i väven är flätade.
Källa: genus.se


För att se alla definitioner för 29, logga in!