kiinteistoasiat.fi

Website:http://www.kiinteistoasiat.fi
Mottagna tummar upp5
Motagna tummar ner0
Karma:4 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (56)

1.

2   0

Innehavare


Uppgift om pantbrevsinnehavare kan efter anmälan antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret. Fastighetsägaren antecknas inte som innehavare.
Källa: kiinteistoasiat.fi

2.

1   0

Anhängighet


När ansökan har framlagts eller lämnats till inskrivningsmyndigheten blir den anhängig och inväntar behandling.
Källa: kiinteistoasiat.fi

3.

1   0

Förvärv


Vid fastighetsöverlåtelse avser förvärv en rättshandling genom vilken äganderätten till fastigheten övergår till en annan. Förvärvet kan grunda sig på t.ex. köp, gåva, byte, arv, testame [..]
Källa: kiinteistoasiat.fi

4.

1   0

Fastighetsbeteckning


En fastighetsbeteckning är en beteckning i fyra delar med vars hjälp man kan specificera en fastighet. Beteckningens delar består av ett kommunnummer, ett nummer för det område där fastigheten [..]
Källa: kiinteistoasiat.fi

5.

0   0

Arrenderätt


Med arrenderätt till en fastighet avses en rättighet som baserar sig på ett avtal och som innebär att en fastighet eller ett område som hör till denna utarrenderas för en viss tid eller tills v [..]
Källa: kiinteistoasiat.fi

6.

0   0

Fullmakt


Fullmakt är en handling där fullmaktshavaren ges rätt att agera på fullmaktsgivarens vägnar. Fullmakten anger fullmaktshavarens befogenheter.
Källa: kiinteistoasiat.fi

7.

0   0

Säkerhet


Egendom som säkerhet för skuld. Fastighetens pantbrev kan ställas som säkerhet för att ge borgenären rätt att säkra betalning av sin fordran genom värdet på fastigheten.
Källa: kiinteistoasiat.fi

8.

0   0

Byteshandling


I en byteshandling utgörs vederlaget av en annan fastighet.
Källa: kiinteistoasiat.fi

9.

0   0

Riskansvar


Riskansvar är ett viktig begrepp vid fastighetsköp. Det handlar om vem som ansvarar för fastighetsskada orsakad av eldsvåda, storm, skadegörelse eller annan av säljarna oberoende orsak efter kö [..]
Källa: kiinteistoasiat.fi

10.

0   0

Enskild särskild förmån


En enskild fastighets rätt till ett visst område för t.ex. fiske, forskraft eller stenbrott.
Källa: kiinteistoasiat.fi


För att se alla definitioner för 56, logga in!