kraftverk.net

Website:http://www.kraftverk.net
Mottagna tummar upp42
Motagna tummar ner23
Karma:18 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (93)

1.

0   0

Virkningsgrad


Mål på effektivitet i energiomvandlingen.
Källa: kraftverk.net

2.

0   0

Vindrose


Viser vindfordelingen fra en målemast eller stasjon. Forteller vindretning og styrke, som gir dominerende vindretning, samt andel av tiden. Lager gjerne vindrose for vinter og sommer.
Källa: kraftverk.net

3.

0   0

Vassdrag


Sammenhengende system av elver fra utspring til hav, inklusive eventuelle innsjøer, snø- og isbreer.
Källa: kraftverk.net

4.

0   0

Vannvei


Fellesbetegnelse for tilløpstunnel/tilløpsrør, og avløpstunnel/avløpskanal i forbindelse med en kraftstasjon.
Källa: kraftverk.net

5.

0   0

Vannstandsregulering


Se Regulering
Källa: kraftverk.net

6.

0   0

Vannskiller


Grensene mellom to nedbørsfelt, ofte fjellkammer og bergrygger.
Källa: kraftverk.net

7.

0   0

Vannføring


Se Tilsig
Källa: kraftverk.net

8.

0   0

Vannfall


Se Fallhøyde
Källa: kraftverk.net

9.

0   0

Vaketap


Turbulens som oppstår i bakkant av en vindturbin. Vil redusere produksjon for berørte turbiner i bakkant.
Källa: kraftverk.net

10.

0   0

Utvekslingskapasitet


Mulighet for å eksportere/importere elektrisitet med utlandet.
Källa: kraftverk.net


För att se alla definitioner för 93, logga in!