kreftlex.no

Website:http://www.kreftlex.no
Mottagna tummar upp172
Motagna tummar ner81
Karma:90 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (1057)

1.

3   0

Pancytopeni


En tilstand der alle tre celletypene i blod (røde, hvite blodceller og trombocytter) er redusert, det vil si at det foreligger anemi, leukopeni og trombocytopeni samtidig.
Källa: kreftlex.no

2.

2   1

Fokal


Beliggende i fokus eller i brennpunktet: skarpt avgrenset i sin utbredelse.
Källa: kreftlex.no

3.

2   0

Konkomitant


Når to eller flere behandlinger gis samtidig
Källa: kreftlex.no

4.

1   0

Østrogener


Kvinnelige kjønnshormoner. Naturlig forekommende østrogener er østradiol, østriol og østron.
Källa: kreftlex.no

5.

1   0

Ulcus


Sår som skyldes sykdom eller skade i kroppen.
Källa: kreftlex.no

6.

1   0

Serum


Blodvæske; klar, gulaktig væske som blir skilt ut når blodet koagulerer
Källa: kreftlex.no

7.

1   1

Sekvele


Følgetilstand etter sykdom eller skade
Källa: kreftlex.no

8.

1   0

Residiv


Tilbakefall
Källa: kreftlex.no

9.

1   0

Pleomorf


Mangeformet, som forekommer i ulike former, brukes særlig om cellebildet i kreftsvulster.
Källa: kreftlex.no

10.

1   0

Multimodal behandling


Behandling som kombinerer flere enn en behandlingsmetode
Källa: kreftlex.no


För att se alla definitioner för 1057, logga in!