larare.at

Website:http://www.larare.at
Mottagna tummar upp8
Motagna tummar ner3
Karma:6 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (22)

1.

5   2

god åhörarkontakt


bra kontakt med de som lyssnar till ditt föredrag. Ögonkontakt med publiken samt lyhördhet vad gäller deras förståelse. Du interagerar (samspelar) med publiken.
Källa: larare.at

2.

2   0

metodiskt och strukturerat


systematiskt bearbetad framställning; ett väl genomarbetat och väldiponerat material.
Källa: larare.at

3.

1   0

litterära verkningsmedel


språkliga "knep" som gör materialet mer konstnärligt och höjer därigenom dess värde. Skönlitterära verkningsmedel är berättartekniska och stilistiska medel som har betydels [..]
Källa: larare.at

4.

0   0

(att ge) respons


ge omdöme på någon annans text, tal eller presentation.
Källa: larare.at

5.

0   0

(med god) precision


noggrann och exakt framställning.
Källa: larare.at

6.

0   0

någon aspekt


väljer perspektiv; väljer att utgå utifrån en viss synvinkel.
Källa: larare.at

7.

0   0

mottagaranpassning


man anpassar språkanvändning utefter åhörare/publik.
Källa: larare.at

8.

0   0

med säkerhet


framställning är genomförd väl och övertygande.
Källa: larare.at

9.

0   1

källkritik


kontrollera/granska och värdera avsändare (den som producerat materialet).
Källa: larare.at

10.

0   0

konsekvent


göra lika fram till slutet.
Källa: larare.at


För att se alla definitioner för 22, logga in!