lartecken.se

Website:http://www.lartecken.se
Mottagna tummar upp95
Motagna tummar ner29
Karma:65 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (288)

1

12   2

Rättsstat


En stat där det finns garantier att staten följer lagarna. Den enskilde människan skyddas från rättsövergrepp.
Källa: lartecken.se

2

11   0

Etableringsfrihet


Grundlagsskyddad rättighet för vem som helst att starta och offentliggöra ett massmedium.
Källa: lartecken.se

3

7   1

Rättssäkerhet


Innebär bl. a. att en människa inte kan dömas till något utan att ha genomgått en rättegång. Den anklagade är alltså oskyldig tills det att motsatsen bevisats. Alla ska också vara lika infö [..]
Källa: lartecken.se

4

7   1

Federal stat


en federal stat har flera "mindre stater" som har ett stort inflytande över sin egen lagstiftning. Ett exempel på en federal stat är USA där de olika delstaterna har egen lagstiftning.
Källa: lartecken.se

5

4   0

Meddelarskydd


Frihet som innebär att man kan ge tidningar och andra massmedier upplysningar utan att ens identitet ska bli röjd för någon annan.
Källa: lartecken.se

6

4   1

Koalitionsregering


En regering bestående av två eller flera partier. Kan vara majoritetsregering eller minoritetsregering.
Källa: lartecken.se

7

3   3

Enhetsstat


med enhetsstat menas en stat som har ett nationellt beslutande organ. Sverige är en enhetsstat och det beslutande organet är riksdagen.
Källa: lartecken.se

8

3   0

Direkt demokrati


det innebär att varje medborgare som har rösträtt lägger en röst. Folkomröstningar är ett exempel på direkt demokrati.
Källa: lartecken.se

9

2   0

Riksdagens talman


är riksdagens ordförande. Talmannen leder riksdagens arbete och kammarens överläggningar.
Källa: lartecken.se

10

2   0

Revolution


det innebär snabb omstörtning av samhället. De mest kända revolutionerna är franska och ryska revolutionen.
Källa: lartecken.se


För att se alla definitioner för 288, logga in!