ledelsen.leanlearning.no

Website:http://ledelsen.leanlearning.no
Mottagna tummar upp60
Motagna tummar ner32
Karma:29 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (230)

1

1   0

Kvalitetsstyring


Teknikker og aktiviteter som benyttes for å følge opp om organisasjonen til enhver tid presterer som forventet innenfor de angitte krav til kvalitet.
Källa: ledelsen.leanlearning.no

2

1   0

Frekvenstabell


 Se Dataprotokoll.
Källa: ledelsen.leanlearning.no

3

0   0

Årsaklvirknings diagram


Et fiskebeinsdiagram som visualiserer hvordan årsaker påvirker et problem. Vanligst er å analysere etter 5M-prinsippet: Menneske, maskin, materiale, metode og miljø. Kalles også Ishikawadiagram e [..]
Källa: ledelsen.leanlearning.no

4

0   0

Årsak


Noe som påviselig opptrer før en annen hendelse, og som er nød­vendig for at hendelsen skal skje.
Källa: ledelsen.leanlearning.no

5

0   0

Øvre toleransegrense


Se Nedre toleransegrense.
Källa: ledelsen.leanlearning.no

6

0   0

Øvre styringsgrense


Se Nedre styringsgrense.
Källa: ledelsen.leanlearning.no

7

0   0

Visjon


Oppfatningen en organisasjon har av hvor den vil være, eller av den posisjon den vil ha om noen år. Visjonen skal ikke nødvendigvis nås, men være en rettesnor eller en ledestjerne for organisasjo [..]
Källa: ledelsen.leanlearning.no

8

0   0

Verifikasjon


Undersøke og fremskaffe objektivt bevis for at et kraver oppfylt.
Källa: ledelsen.leanlearning.no

9

0   0

Vekslingsfeil


Feil i kommunikasjonen som dukker opp i vekslingen mellom en overleveringsfase og en mottaksfase.
Källa: ledelsen.leanlearning.no

10

0   0

Variasjon


Målinger fra et,1 prosess vil aldri være like. Det vil alltid være en for­skjell. Denne forskjellen er tilfeldig og kan regnes ut v_d hjelp av statistikk fordi forskjellen er normalfordelt.
Källa: ledelsen.leanlearning.no


För att se alla definitioner för 230, logga in!