lederkilden.no

Website:http://www.lederkilden.no
Mottagna tummar upp575
Motagna tummar ner430
Karma:144 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (5682)

1

2   2

infrastruktur


IKT: Den indre struktur som er nødvendig for at programvare, datanett, Internett, intranett mv. skal fungere.
Källa: lederkilden.no

2

2   0

HMS


Helse, miljø og sikkerhet. Et systematisk arbeid for å sikre de interne arbeidsforholdene i et foretak. Regulert av internkontrollforskriften, gjort gjeldende første gang i 1992.
Källa: lederkilden.no

3

1   1

BNI


Bruttonasjonalinntekt
Källa: lederkilden.no

4

1   1

bankgaranti


Ved en slik garanti innestår banken for forpliktelsene til en av sine kunder. Det kan dreie seg om såkalte betalingsgarantier der kunden har en betalingsforpliktelse. Eksempler på bankgarantier er [..]
Källa: lederkilden.no

5

1   0

rådighet


Disposisjonsrett over overførte midler. Arveavgift beregnes med utgangspunkt i verdiene på rådighetstidspunktet, det vil si det tidspunkt mottaker i henhold til arveavgiftsloven får rådighet over [..]
Källa: lederkilden.no

6

1   0

kvalitetssystem


Nødvendig organisasjonsstruktur, prosedyrer, prosesser og ressurser for å iverksette kvalitetsledelse
Källa: lederkilden.no

7

1   0

konsekvent


1) Følgeriktig gjennomført, 2) konsistent
Källa: lederkilden.no

8

1   0

kjernevirksomhet


Selskapets grunnleggende basisvirksomhet. Kantinedrift er kjernevirksomhet for et selskap som har som forretningside å tilby kantinedrift til andre selskap, mens for de fleste andre er dette en støt [..]
Källa: lederkilden.no

9

1   1

kategori


Grunnform eller grunnbegrep. Hos Kant; de allmenne forstandsformer som preger (former) den erkjente virkelighet i og med vår erkjennelse av den.
Källa: lederkilden.no

10

1   0

Internalisering


Endring av incentiver slik at folk tar hensyn til de eksterne virkningene av sine handlinger.
Källa: lederkilden.no


För att se alla definitioner för 5682, logga in!