lovakbt.se

Website:http://www.lovakbt.se
Mottagna tummar upp11
Motagna tummar ner3
Karma:7 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (18)

1.

10   2

Konceptualisering


en sammanfattning av klientens problembild.
Källa: lovakbt.se

2.

1   0

Serotonin


en transmittorsubstans som visar förändrad omsättning i hjärnan vid depression och flertalet andra psykiska störningar.
Källa: lovakbt.se

3.

0   0

PTSD


Posttraumatiskt stresssyndrom, förkortningen står för engelskans post traumatic stress syndrom. Ångesten som personen upplever härrör från en traumatisk händelse.
Källa: lovakbt.se

4.

0   0

Perception


är processen där vi tolkar signaler som når vår hjärna via sinnesorganen, alltså hörsel, syn, lukt, smak och känsel. Urvalet och tolkningen av intrycken beror på både yttre och inre faktorer [..]
Källa: lovakbt.se

5.

0   0

OCD


Tvångssyndrom, förkortningen står för engelskans obsessiv compulsiv disorder. OCD är ett ångestsyndrom med tvångssymptom. Tvångssymptomen kan innefatta tankar eller handlingar eller både och.
Källa: lovakbt.se

6.

0   0

Kognition


(av det latinska cognosco, jag vet, jag känner till) innefattar tänkande och även fenomen så som dag- och nattdrömmar, fantasier, resonerande, intentioner, livsregler, principer och förväntning [..]
Källa: lovakbt.se

7.

0   1

Insomnia


sömnlöshet.
Källa: lovakbt.se

8.

0   0

ICD-10


(International classification of diseases) En internationell klassifikation av sjukdomar, även psykiska klassifiseras. I USA används istället DSM-IV som är förkortning av Diagnostic and statistic [..]
Källa: lovakbt.se

9.

0   0

Hyperventilation


snabb och forcerad andning, förekommer ofta vid panikattacker. Det här sättet att andas på minskar koldioxidhalten i blodet och ger domnigar och yrsel.
Källa: lovakbt.se

10.

0   0

GAD


> Generaliserat ångestsyndrom, en utbredd ångest som inte är relaterad till någon specifik omstämdighet.
Källa: lovakbt.se


För att se alla definitioner för 18, logga in!