nav.no

Website:http://www.nav.no
Mottagna tummar upp15
Motagna tummar ner4
Karma:10 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (112)

1

1   0

Trygdetid


Trygdetid vil si den tiden du er medlem av folketrygden, som hovedregel perioder hvor du har bodd eller arbeidet i Norge. Trygdetid brukes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, privat AFP tatt [..]
Källa: nav.no

2

1   0

Samordning


Samordning betyr at en eller flere ytelser tilpasses hverandre. Samordningsloven omfatter de offentlige tjenestepensjonsordningene, personskadetrygdene (gammel yrkesskadetrygd og krigspensjon) og ytel [..]
Källa: nav.no

3

0   0

Ytelsesbasert pensjonsordning


Ytelsesbasert pensjonsordning er en ordning som garanterer en viss størrelse på pensjonsutbetalingen. Offentlige tjenestepensjonsordninger regnes som ytelsesbasert pensjonsordninger, men også mange [..]
Källa: nav.no

4

0   0

Vederlagstrekk


Vederlagstrekk er et trekk i pensjonen som NAV foretar på vegene av kommunen dersom du har eller har hatt opphold ved aldershjem eller annen kommunal helseinstitusjon.
Källa: nav.no

5

0   0

Uttaksgrad


Du kan velge hvor mye alderspensjon du vil ta ut. Alderspensjonen kan tas ut i uttaksgrader på 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent. Uttaksgraden vil kunne endres hver 12. måned. Du kan når som hel [..]
Källa: nav.no

6

0   0

Uførepensjon


Uførepensjon er en ytelse fra folketrygden som skal sikre inntekt til livsopphold for deg som har fått inntektsevnen varig nedsatt på grunn av varig sykdom, skade eller lyte.
Källa: nav.no

7

0   0

Trygdetid


Trygdetid vil si den tiden du er medlem av folketrygden, som hovedregel perioder hvor du har bodd eller arbeidet i Norge. Trygdetid brukes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, privat AFP tatt [..]
Källa: nav.no

8

0   0

Trygdeavtale


En trygdeavtale er en avtale Norge har inngått med ett eller flere land. Formålet med avtalen er ofte å sikre at du er medlem og opptjener rettigheter når du bor eller arbeider i et land Norge har [..]
Källa: nav.no

9

0   0

Tjenestepensjon


Tjenestepensjon er pensjon som gis fra arbeidsgiver, enten offentlig eller privat. Offentlig tjenestepensjon ytes som en full bruttopensjon som samordnes med folketrygden, mens privat tjenestepensjon [..]
Källa: nav.no

10

0   0

Tilleggspensjon


Tilleggspensjon er en (del)ytelse i folketrygdens pensjonssystem som beregnes på grunnlag av opptjente pensjonspoeng og poengår. Tilleggspensjon er en del av regelverket for alderspensjon som helt e [..]
Källa: nav.no


För att se alla definitioner för 112, logga in!