nyteknik.se

Website:http://www.nyteknik.se
Mottagna tummar upp30
Motagna tummar ner20
Karma:9 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (1554)

1.

2   0

Vidhäftning


Förmåga till sammanhållning mellan två ytor genom adhesionskrafter
Källa: nyteknik.se

2.

2   0

Skjuvning


Vinkeldeformation i en kropp (2)
Källa: nyteknik.se

3.

1   0

Vangstycke


Kantbalk vid trapplopps sida
Källa: nyteknik.se

4.

1   0

Urberg


Berggrund, vanligen magmatisk eller metamorf och av mycket hög ålder Termen urberg används oftast om den lokalt äldsta förekommande berggrunden och avser i Sverige prekambrisk berggrund.
Källa: nyteknik.se

5.

1   0

Temperaturgradient


Gradient som anger temperaturändring i värmeflödets riktning beräknad såsom kvoten av temperaturdifferens och längd Den vertikala temperaturgradienten i atmosfären anges ofta till -0,01 °C/m. [..]
Källa: nyteknik.se

6.

1   0

Stoker


Utrustning för tillförsel av fast bränsle till eldstad, bestående av bränslebehållare och frammatningsanordning Vanligen matas bränslet in i eldstadens botten.
Källa: nyteknik.se

7.

1   0

Solvind


Ständigt flöde av plasma (protoner och elektroner) från solen i alla riktningar Solvindens hastighet varierar mellan i stort sett 300 och över 1000 km/s, dess temperatur mellan 30 000 och 1 000 00 [..]
Källa: nyteknik.se

8.

1   0

Sekvensering


(i datakommunikation:) kanalväxling som inte är synkron med meddelandets bithastighet
Källa: nyteknik.se

9.

1   0

Rötning


Styrd biologisk nedbrytning under anaeroba förhållanden, varvid organiskt material omvandlas utan luftomsättning i vattenfyllda porer under bildning av illaluktande ämnen som vissa kolväten, ammo [..]
Källa: nyteknik.se

10.

1   0

Reaktor


Kärl eller anläggning där reaktion (2) eller annan process (2) upprätthålls
Källa: nyteknik.se


För att se alla definitioner för 1554, logga in!