reumaliitto.fi

Website:http://www.reumaliitto.fi
Mottagna tummar upp4
Motagna tummar ner1
Karma:4 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (178)

1.

2   0

HAQ


Health Assessment Questionnaire, frågeformulär, som används för att bedöma funktionsförmågan hos reumatiker.
Källa: reumaliitto.fi

2.

1   0

Fibros


Ärrbildning, tät bindväv bildas och ersätter annan vävnad. 
Källa: reumaliitto.fi

3.

1   0

Arakidonsyra


Fettsyra som allmänt förekommer i maten och som kroppen använder för att bilda prostaglandiner som bl.a. orsakar inflammation och smärta.
Källa: reumaliitto.fi

4.

0   0

Wegeners granulomatos


Blodkärlsinflammation som ofta orsakar allvarliga luftvägs- och njursymtom. Går numera under namnet granulomatos med polyangit.
Källa: reumaliitto.fi

5.

0   0

Vaskulit


Blodkärlsinflammation, förekommer som en självständig sjukdomsgrupp och vid systemiska bindvävssjukdomar, ibland också vid reumatoid artrit.
Källa: reumaliitto.fi

6.

0   0

Urat


Salter av urinsyra, som när de fälls ut i en led kan leda till gikt.
Källa: reumaliitto.fi

7.

0   0

Tumörnekrosfaktor-alfa


En viktig signalsubstans bl.a. i den reumatiska inflammationen.    Ultraljudsundersökning Ekografi, avbildningsmetod där man använder ultraljud.
Källa: reumaliitto.fi

8.

0   0

Trokanterbursit


Smärttillstånd i slemsäcken på stora benutskottet i övre delen av lårbenet.
Källa: reumaliitto.fi

9.

0   0

Tramadol


(Tradolan, Tramadin, Tramadol, Tramal, Tramium) Smärtstillande läkemedel som påverkar centrala nervsystemet.
Källa: reumaliitto.fi

10.

0   0

Tolfenamsyra


(Clotam) Korttidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel.
Källa: reumaliitto.fi


För att se alla definitioner för 178, logga in!