reumashop.se

Website:http://www.reumashop.se
Mottagna tummar upp8
Motagna tummar ner3
Karma:6 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (273)

1.

2   2

Kontraindikation


Omständighet som gör att ett läkemedel inte skall användas som exempelvis graviditet eller överkänslighet mot läkemedlet.
Källa: reumashop.se

2.

1   0

Vehikel


Bärare av läkemedel, exempelvis en salvbas, som inte själv utövar någon aktiv effekt.
Källa: reumashop.se

3.

1   0

Remission


Medicinskt fackuttryck för att vara fri från symtom.
Källa: reumashop.se

4.

1   0

Parenteral beredningsform


Läkemedelsform som tillförs blodbanan direkt, exempelvis via injektion.
Källa: reumashop.se

5.

1   1

Mixtur


Flytande beredningsform som sväljs ner. Benämns även oral lösning.
Källa: reumashop.se

6.

1   0

Indikation


Ett sjukdomstillstånd som ett specifikt läkemedel normalt ska användas för att behandla.
Källa: reumashop.se

7.

1   0

Analgetikum


Analgetika är en samlande benämning på smärtstillande läkemedel.
Källa: reumashop.se

8.

0   0

Överkänslighetsreaktion


Immunologisk/allergisk reaktion mot ett läkemedel.
Källa: reumashop.se

9.

0   0

Överdos


Högre dos än vad som är nödvändigt för optimal effekt, som ger mer biverkningar än vad som är acceptabelt.
Källa: reumashop.se

10.

0   0

Ögondroppar


Droppar för lokal behandling av ögonsjukdom. Används bland annat vid för högt tryck i ögat, olika infektionstillstånd, torra ögon och sjukdomar som t ex irit.
Källa: reumashop.se


För att se alla definitioner för 273, logga in!