riksbank.se

Website:http://www.riksbank.se
Mottagna tummar upp42
Motagna tummar ner16
Karma:25 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (447)

1

7   2

välfärd


Välfärd är en samlad benämning på skattefinansierade tjänster som stat, landsting och kommun har ansvar för att tillhandahålla för sina invånare. Fokus ligger på områdena skola, omsorg och [..]
Källa: riksbank.se

2

5   1

infrastruktur


System av anläggningar som är nödvändiga för att ett modernt samhälle skall fungera. Till dessa hör anläggningar för energiproduktion och distribution, vägar, hamnar, flygplatser, järnväga [..]
Källa: riksbank.se

3

2   0

upphandling


Upphandling är ett köp av en vara eller en tjänst där en ansökan om köpet annonseras ut av köparen och olika säljare ger bud som värderas mot varandra av köparen. Upphandling är obligatoris [..]
Källa: riksbank.se

4

2   8

nettoinkomst


Summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. ">Nettoinkomst
Källa: riksbank.se

5

2   0

Transmissionsmekanism


Transmissionsmekanismen är den process genom vilken penningpolitiken påverkar inflationen och ekonomin i övrigt. Det är flera olika mekanismer som verkar samtidigt, och de brukar beskrivas som rä [..]
Källa: riksbank.se

6

1   0

utvecklingssamtal


Samtal mellan arbetsgivaren och den anställde om en utveckling som ska resultera i högre måluppfyllelse för båda parter.">Utvecklingssamtal
Källa: riksbank.se

7

1   0

statsbudget


Plan över statens inkomster och utgifter under ett år. Statsbudgeten är regeringens förslag till budget som läggs fram i två steg till riksdagen. Det första steget är i vårpropositionen som i [..]
Källa: riksbank.se

8

1   0

produktivitet


Förhållandet mellan produktionen och de produktionsresurserna man har. En ökad produktivitet inom ekonomin betyder således att landet producerar mer med samma mängd resurser. ">Produktivi [..]
Källa: riksbank.se

9

1   0

primärvård


Primärvård är den första instansen av sjukvården. Det är den sjukvård som står för all diagnostik och behandling som inte kräver vård vid sjukhus eller insatser av läkare med annan special [..]
Källa: riksbank.se

10

1   0

nettolön


Lön efter skatt. Nettolön ska inte förväxlas med disponibel inkomst, som både inkluderar kapitalinkomster, realisationsvinster och bidrag efter skatt.">Nettolön
Källa: riksbank.se


För att se alla definitioner för 447, logga in!