sbu.se

Website:http://www.sbu.se
Mottagna tummar upp15
Motagna tummar ner4
Karma:10 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (191)

1.

4   0

kostnadseffektivitet


kostnaden för en viss åtgärd satt i relation till dess effekt.
Källa: sbu.se

2.

1   0

validitet


tillförlitligheten hos en metod, t ex en diagnostisk procedur. I vidare mening: egenskaper hos en undersökning. Intern validitet avser tillförlitligheten hos en undersöknings resultat, medan exter [..]
Källa: sbu.se

3.

1   0

profylax


»primär prevention
Källa: sbu.se

4.

1   0

prevention


förebyggande medicinsk eller samhällelig åtgärd. Primär preven-tion avser att helt förhindra sjukdom eller skada. Sekundär prevention innebär åtgärder som ska minska risken att sjukdom förv [..]
Källa: sbu.se

5.

1   1

population


en grupp personer som har något gemensamt, t ex alla personer i Sverige, alla personer i ett visst landsting med en viss sjukdom. En klinisk undersökning utförs i regel på ett urval ur en populati [..]
Källa: sbu.se

6.

1   0

NNT


number needed to treat, antal personer som behöver behandlas för att, under viss angiven tid, en av dem sannolikt ska dra nytta av behandlingens gynnsamma effekt. Exempel: antalet personer som haft [..]
Källa: sbu.se

7.

1   0

mortalitet


»dödlighet.
Källa: sbu.se

8.

1   0

letalitet


»dödlighet.
Källa: sbu.se

9.

1   0

komorbiditet


samsjuklighet, samtidig sjukdom, förekomst hos deltagare i en studie av annan sjukdom än den som studien gäller. Komorbiditet kan vara en nackdel, eftersom grupperna blir mindre enhetliga, men har [..]
Källa: sbu.se

10.

1   0

interventionsstudie


en undersökning där deltagarna utsätts för en intervention, dvs någon åtgärd som prövas, oftast sjukdomsbehandling (läkemedel, operation m m) eller sjukdomsförebyggande åtgärd.
Källa: sbu.se


För att se alla definitioner för 191, logga in!