stodcentrumnordvast.se

Website:http://www.stodcentrumnordvast.se
Mottagna tummar upp19
Motagna tummar ner3
Karma:15 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (78)

1.

14   2

Slutplädering


I slutet av huvudförhandlingen berättar åklagaren och försvaret, var och en för sig, sina ståndpunkter och bevisning, alltså varför de tycker att den tilltalade (gärningspersonen) ska bli dö [..]
Källa: stodcentrumnordvast.se

2.

2   0

Åtalsunderlåtelse


Ett straff/påföljd. En ung förstagångsförbrytare kan, om hon eller han erkänner brottet och om brottet inte är grovt, slippa rättegång och straff. Åtalsunderlåtelse registreras dock i belas [..]
Källa: stodcentrumnordvast.se

3.

1   0

Överläggning


Efter förhandlingen (rättegången) diskuterar domaren och nämndemännen och bestämmer hur de ska döma. Överläggningen är inte offentlig, det vill säga att allmänheten eller parterna i målet [..]
Källa: stodcentrumnordvast.se

4.

1   0

Rån


När man genom att hota eller med våld tvingar någon att lämna över en sak.  
Källa: stodcentrumnordvast.se

5.

1   0

Brottsoffer


Den som har utsatts för brott eller på annat sätt skadats av brott. Brottsoffer kallas under rättegång målsägande. Även anhöriga till personer som blivit utsatta för brott ses ibland som bro [..]
Källa: stodcentrumnordvast.se

6.

0   0

Överpröva


Om man är missnöjd med åklagarens beslut om till exempel nedlagd förundersökning eller beslut att inte väcka åtal kan man överpröva beslutet. Man skickar då den till åklagarmyndigheten dä [..]
Källa: stodcentrumnordvast.se

7.

0   0

Överklaga


Om man är missnöjd med ett beslut som en myndighet eller domstol har fattat och vill få det ändrat kan man överklaga. Vanligtvis behöver man överklaga inom tre veckor efter att man har fått be [..]
Källa: stodcentrumnordvast.se

8.

0   0

Övergrepp i rättssak


När någon genom våld, hot om våld eller på annat sätt försöker att hindra en person från att göra en polisanmälan, vittna inför domstol eller påverka personen under pågående polisutredn [..]
Källa: stodcentrumnordvast.se

9.

0   0

Åtalad


Den som misstänks för brott blir åtalad om åklagaren bestämmer sig för att väcka åtal.
Källa: stodcentrumnordvast.se

10.

0   0

Åtal


Åklagaren bestämmer att ett brott ska tas upp i domstol. Åklagaren har då samlat ihop all bevisning och bygger sen anklagelserna mot den misstänkte med stöd av materialet. Åklagaren väcker åt [..]
Källa: stodcentrumnordvast.se


För att se alla definitioner för 78, logga in!