svaronline.se

Website:http://www.svaronline.se
Mottagna tummar upp32
Motagna tummar ner23
Karma:10 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (1335)

1.

4   0

BALANSOMSLUTNING


Summan av tillgångssidan eller skuldsidan i ett bolags balansräkning.
Källa: svaronline.se

2.

3   0

BNI


Bruttonationalinkomst, BNI, motsvarar det totala värdet av varor och tjänster som produceras i ett land, inklusive nettotransfereringar från utlandet minus nettotransfereringar till utländska medb [..]
Källa: svaronline.se

3.

2   0

KUTYM


Handelsbruk eller annan sedvänja som kan sätta dispositiva (ej tvingande) regler ur spel.
Källa: svaronline.se

4.

2   1

KALENDERDAG


Varje dag i almanackan.
Källa: svaronline.se

5.

2   0

HANDRÄCKNING


Insats av kronofogdemyndigheten i annat ärende än indrivning av pengar, t.ex. avhysning av någon.
Källa: svaronline.se

6.

1   1

TROLÖSHET MOT HUVUDMAN


Ett missbruk av förtroendeställning till huvudman, som därigenom lider skada. Omfattar inte förskingring.
Källa: svaronline.se

7.

1   0

TILLTALAD


Den som talan riktas mot i brottmål, den åtalade.
Källa: svaronline.se

8.

1   1

SEDVANERÄTT


Tidigare domstolsavgöranden men även sedvänjor och bruk som erkänns av domstolarna trots att de inte är fastställda i lag.
Källa: svaronline.se

9.

1   2

PRODUKTIONSFAKTORER


Resurser som behövs som insats för att kunna producera varor och tjänster. Tex arbetskraft och råvaror.
Källa: svaronline.se

10.

1   0

LIVRÄNTA


En periodisk utbetalning av försäkringsersättning, t.ex. som ersättning för förlorad arbetsinkomst efter skada.
Källa: svaronline.se


För att se alla definitioner för 1335, logga in!