verksamt.se

Website:http://www.verksamt.se
Mottagna tummar upp32
Motagna tummar ner8
Karma:23 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (465)

1.

4   2

Kapitalinkomst


Inkomst på tillgångar. Exempel på kapitalinkomster är ränteinkomster, utdelning på aktier samt realisationsvinst vid försäljning av aktier, fastigheter och bostadsrätter.
Källa: verksamt.se

2.

3   0

Leverantörsreskontra


Förteckning vid sidan om bokföringen där företaget bland annat samlar uppgifter om sina leverantörer, betalda och obetalda fakturor.
Källa: verksamt.se

3.

3   0

Företrädaransvar


Att företrädaren för ett aktiebolag (vd, styrelseledamot) i vissa fall kan krävas på betalning för aktiebolagets skulder.
Källa: verksamt.se

4.

2   0

Lagerränta


Kostnader för lagerhållningen i procent av det genomsnittliga lagervärdet.
Källa: verksamt.se

5.

1   0

Uppskrivning


Att ett aktiebolag eller en ekonomisk förening höjer det redovisade värdet på en anläggningstillgång. Det nya värdet måste vara tillförlitligt och bestående.
Källa: verksamt.se

6.

1   0

Upplupen ränta


Ränteutgifter eller ränteinkomster som man ännu inte betalat eller fått.
Källa: verksamt.se

7.

1   0

Tillsynsmyndighet


Myndighet som ansvarar för att utöva kontroll över en viss verksamhet.
Källa: verksamt.se

8.

1   0

Styrelseledamot


Ordinarie medlem i en styrelse. Se styrelse
Källa: verksamt.se

9.

1   0

Räkenskaper


Alla de tryckta och elektroniska dokument som är del av ett företags bokföring och redovisning. Exempel är verifikationer, kvitton och årsredovisning. [..]
Källa: verksamt.se

10.

1   0

Restvärde


Kvarvarande värde av en investering när den är avskriven och den ekonomiska livslängden är slut. Se avskrivning
Källa: verksamt.se


För att se alla definitioner för 465, logga in!