vgregion.se

Website:http://www.vgregion.se
Mottagna tummar upp15
Motagna tummar ner7
Karma:9 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (147)

1.

4   0

Miljö


Miljö betyder omgivning, levnadsbetingelser
Källa: vgregion.se

2.

1   0

Ändliga resurser


Ändliga resurser är sådana råvaror och ämnen som inte nybildas i naturen, till exempel fossila bränslen (se ovan) och metaller. Även torv räknas som en ändlig resurs eftersom nybildning tar o [..]
Källa: vgregion.se

3.

1   0

Rödlistade arter


En art - djur eller växt - som bedöms vara hotad sätts upp in i någon av fem kategorier på rödlistan. Det finns rödlistor både i Sverige och internationellt. ArtDataBanken sköter den svenska [..]
Källa: vgregion.se

4.

1   0

Resiliens


Ekologisk resiliens är förmågan hos ett ekosystem att möta förändringar och störningar utan att övergå till ett annat tillstånd. Hög resiliens möjliggör återuppbyggnad och förnyelse eft [..]
Källa: vgregion.se

5.

1   0

Miljöpolicy


En miljöpolicy är vägledande principer för miljöarbete. En policy kompletteras oftast med en mer konkret handlingsplan och ett mer detaljerat program för hur man ska förverkliga sina övergrip [..]
Källa: vgregion.se

6.

1   0

Miljömärkning


Positiv miljömärkning som sköts av oberoende organisationer finns för många varor som uppfyller olika miljökriterier, till exempel tvätt- och rengöringsmedel, livsmedel, möbler, papper och ol [..]
Källa: vgregion.se

7.

1   0

Miljökvalitetsnormer


Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om vissa lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett visst geografiskt avgränsat område, till exempel en sjö eller hela l [..]
Källa: vgregion.se

8.

1   1

Konstgödsel


Konstgödsel kallas också handelsgödsel och är industriellt tillverkad gödsel. Användning av handelsgödsel rimmar inte med principen om kretslopp (se nedan) eftersom ämnena tas bort från ett s [..]
Källa: vgregion.se

9.

1   0

Klimatpåverkan


Klimatpåverkan innebär att värme från solen inte kan stråla tillbaka ut i rymden på grund av gaser från förbränning i atmosfären. (Se drivhusgaser ovan.) Det gör att jordens medeltemperatur [..]
Källa: vgregion.se

10.

1   0

Försiktighetsprincipen


 Försiktighetsprincipen är den grundläggande hänsynsregeln i miljöbalken. Den innebär att redan risken för skador och olägenheter för människors hälsa eller miljön medför en skyldighet a [..]
Källa: vgregion.se


För att se alla definitioner för 147, logga in!