wedaskog.se

Website:http://www.wedaskog.se
Mottagna tummar upp6
Motagna tummar ner1
Karma:4 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (113)

1.

3   0

Rotnetto


Virkets leveransvärde minskat med drivningskostnader (avverkning o skotning).
Källa: wedaskog.se

2.

2   0

Humiditet


Ett uttryck för den del av nederbörden som inte avdunstar utan tillförs yt- eller grundvattnet.
Källa: wedaskog.se

3.

1   0

Svedjning


Avbränning av vegetationen för odling eller bete.
Källa: wedaskog.se

4.

0   0

Övre höjd


Höjden enligt beståndets höjdkurva för ett träd vars diameter motsvarar aritmetiska medeldiametern för de 100 grövsta träden/hektar.
Källa: wedaskog.se

5.

0   0

Överståndare


Glest förekommande träd som är betydligt äldre än beståndet i övrigt.
Källa: wedaskog.se

6.

0   0

Åtgångstal


Förhållandet mellan insatta resurser och producerad mängd.
Källa: wedaskog.se

7.

0   0

Återväxt


Föryngring: plant- eller ungskog som ersätter avvlägsnad skog.
Källa: wedaskog.se

8.

0   0

Vegetativ förökning


Förökning på könslös väg, till exempel rotskott.
Källa: wedaskog.se

9.

0   0

Vegetationsperiod


Den tidrymd då en växt eller vegetation är aktiv i form av tillväxt och blomning m m.
Källa: wedaskog.se

10.

0   0

Vattenskott


Grenar bildade ur så kallade sovande knoppar (adventivknoppar) i samband med friställning av ett träd.
Källa: wedaskog.se


För att se alla definitioner för 113, logga in!