Betyder Agil systemutveckling
Vad betyder Agil systemutveckling? Här finner du 3 definitioner av Agil systemutveckling. Du kan även lägga till betydelsen av Agil systemutveckling själv

1

0   0

Agil systemutveckling


Samlingsnamn för en grupp programutvecklingsmetodiker som kan användas vid programutveckling även kallad lättrörliga metoder. Den Agila systemutvecklingsmetoden kännetecknas av ett nära samarbe [..]
Källa: awave.se

2

0   0

Agil systemutveckling


Agil systemutveckling är ett samlingsnamn för ett antal systemutvecklingsmetoder som kan användas vid programvaruutveckling, även kallade lättrörliga metoder eller iterativa metoder. Metoderna f [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0   0

Agil systemutveckling


Ett samlingsnamn för ett antal olika systemutvecklingsmetodiker, exempelvis Scrum, där fokus ligger på lättviktigt tillvägagångssätt.
Källa: aveso.se

Lägg till betydelsen av Agil systemutveckling
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Chloebia Chloephaga >>