Betyder Aktiebok
Vad betyder Aktiebok? Här finner du 22 definitioner av Aktiebok. Du kan även lägga till betydelsen av Aktiebok själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiebok


Förteckning över aktieägarna i ett aktiebolag.
Källa: almi.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiebok


En förteckning över aktieägarna i ett aktiebolag. I större bolag är den ofta elektronisk medan mindre bolag kan ha enklare utföranden.
Källa: finansportalen.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiebok


Register över ägare i ett aktiebolag.
Källa: aktiespararna.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiebok


Förteckning över ett aktiebolags samtliga aktier och aktieägare. Aktieboken är offentlig och måste upprättas av styrelsen. När en aktie säljs ska den nya aktieägaren antecknas i aktieboken. [..]
Källa: verksamt.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiebok


Aktiebok – En aktiebok är ett register, i nummerföljd, över ett aktiebolagsägare med uppgifter om ägarnas respektive innehav.
Källa: internetjuridik.com (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiebok


Bolagets styrelse är enlig aktiebolagslagen skyldig att föra ett register (d v s aktiebok) över alla aktieägare och deras aktieinnehav.
Källa: standardbolag.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiebok


Register över ett aktiebolags ägare med uppgifter om deras innehav.
Källa: juridikfokus.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiebok


Förteckning över aktieägarna i ett aktiebolag.
Källa: starta-eget.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiebok


En aktiebok ska innehålla uppgifter om aktier och aktieägare enligt aktiebolagslagen. Alla aktiebolag ska ha en aktiebok
Källa: ekobrottsmyndigheten.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiebok


Förteckning över bolagets samtliga aktieägare.
Källa: avanza.se (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiebok


Förteckning över aktieägarna i ett aktiebolag.
Källa: innovationonline.se (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiebok


I aktieboken ska aktiebolaget hålla ett register över vem som innehar företagets aktier. Aktieboken behövs bland annat som adressregister för kallelser till stämmor och utbetalning av utdelningar. Akt [..]
Källa: ekonomikurser.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiebok


Ordklass substantiv ● förteckning över aktieägarna i ett aktiebolag
Källa: ordbok.mkforlag.com

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiebok


Lista med aktier och deras ägare, används för att hålla ägarförhållandena offentliga. Aktierna listas i nummerföljd med uppgift om aktieägarna, som kan vara både fysiska och juridiska personer. [..]
Källa: dokumera.se

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiebok


Register i nummerföljd över ett aktiebolags samtliga aktier med uppgifter om dess ägare.
Källa: svaronline.se

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiebok


Förteckning över aktieägarna i ett aktiebolag.
Källa: svaronline.se

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiebok


Aktieboken är ett register över samtliga aktier och aktieägare i ett aktiebolag.
Källa: bolagsratt.se

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiebok


Aktieboken är ett register över samtliga aktier och aktieägare i ett aktiebolag.
Källa: bolagsassistans.se (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiebok


Aktieboken är ett register över ett bolags alla aktieägare och och deras innehav av aktier. Aktieboken måste enligt aktiebolagslagen finnas i varje aktiebolag. Styrelsen är ansvarig för att aktieboken [..]
Källa: bolagspartner.se

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiebok


Aktieboken är ett register över samtliga aktier och aktieägare i ett aktiebolag.
Källa: bolagslagret.se (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiebok


Den särskilda förteckning som ska föras över bolagets aktier och aktieägare, som bolagets företrädare på begäran är skyldig att lämna ut.
Källa: alltomjuridik.se

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiebok


Aktieboken är en förteckning över alla aktieägarna i ett privat aktiebolag. Normalt använder man sig endast av ett löst dokument.
Källa: tks.nu (offline)

<< Gemenskapspatent Debenture >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse