Betyder Aktiekapital
Vad betyder Aktiekapital? Här finner du 31 definitioner av Aktiekapital. Du kan även lägga till betydelsen av Aktiekapital själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Summan av det nominella beloppet på ett aktiebolags samtliga aktier (A, B, stam- och preferensaktier mm). Aktiekapitalet kan ökas genom apportemission, fondemission eller nyemission.
Källa: almi.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Summan av det nominella beloppet på ett aktiebolags samtliga aktier.
Källa: finansportalen.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Summan av det nominella värdet av alla aktier i ett företag.
Källa: aktiespararna.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Pengar eller egendom som behövs för att starta ett aktiebolag. Se aktiebolag Läs mer om aktiebolag
Källa: verksamt.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


pengar eller egendom som behövs för att starta ett aktiebolag
Källa: bolagsverket.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Det kapital som måste anskaffas för att ett aktiebolag ska kunna bildas. Summan av det nominella värdet på alla aktier i ett nystiftat bolag.
Källa: skagenfonder.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Aktiekapital är det totala nominella värdet av ett aktiebolags samtliga aktier.
Källa: uc.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Aktiekapital – I ett privat aktiebolag måste aktiekapitalet för närvarande uppgå till minst 50 000 kronor. För ett publikt aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 500.000 kronor.
Källa: internetjuridik.com (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


share capital, capital stock aktiemarknadsbolag
Källa: tools.effso.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Aktiekapitalet är lägst 50 000 kr för privata bolag och lägst 500 000 kr för publika aktiebolag.
Källa: standardbolag.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Aktiekapital är det kapital ett aktiebolags ägare har tillskjutit bolaget. Storleken på aktiekapitalet regleras i bolagets bolagsordning. Det är ett aktiebolags ägare som skall tillföra bolaget dess a [..]
Källa: sv.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Kapital uppgående till minst 100.000 kronor vilket motsvarar aktiernas nominella värde För ett publikt aktiebolag krävs ett aktiekapital om minst 500.000. Aktiekapitalet skall betalas in kontant när b [..]
Källa: juridikfokus.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Värdet på ett aktiebolags aktier.
Källa: starta-eget.se

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Aktiekapital är det nominella beloppet på ett aktiebolags samtliga aktier. För att registrera ett privat aktiebolag krävs 100 000 kr och för ett publikt bolag krävs 500 000 kr.
Källa: rating.se

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Medel som aktieägarna har investerat i börsföretaget. Aktieoptioner
Källa: olandsbank.se (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Summan av det nominella värdet på alla aktierna i ett aktiebolag.
Källa: avanza.se (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Pengar eller apportegendom som behövs för att starta ett aktiebolag.
Källa: innovationonline.se (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


pengar eller egendom som behövs för att starta ett aktiebolag
Källa: halmstadsnaringsliv.se (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Aktiekapital är en del av det bundna egna kapitalet i ett aktiebolag, och måste minst uppgå till 50 tkr (500 tkr i publika bolag). Om du startar ett aktiebolag och satsar 50 tkr av privata pengar, kom [..]
Källa: ekonomikurser.se

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Ordklass substantiv ● summan av det nominella värdet av ett aktiebolags samtliga aktier
Källa: ordbok.mkforlag.com

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Aktiekapital är summan av ett bolags samtliga aktiers nominella värde.
Källa: dokumera.se

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Pengar som aktieägarna har investerat i börsföretaget.
Källa: hjalp.swedbank.se

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Kapital som skall uppgå till minst 100.000 kronor motsvarande aktiernas nominella värde. För ett publikt aktiebolag krävs ett aktiekapital om minst 500.000 kr.
Källa: svaronline.se

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Summan av det nominella beloppet på ett aktiebolags samtliga aktier.
Källa: svaronline.se

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Den del av det egna kapitalet i balansräkningen som motsvarar alla de utgivna aktiernas nominella värde.
Källa: humancapital.se (offline)

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Aktiekapitalet ska vara lägst 50.000 kronor för privata aktiebolag och minst 500.000 kronor för publika aktiebolag.
Källa: bolagsratt.se

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Aktiekapital är det kapital ett aktiebolags ägare tillskjutit. Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 kronor för privata aktiebolag.
Källa: bolagsassistans.se (offline)

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Det kapital som ägarna sätter in i ett aktiebolag Aktiekapitalet är lägst 50 000 kr för svenska aktiebolag.
Källa: bolagspartner.se

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 kronor för privata aktiebolag.
Källa: bolagslagret.se (offline)

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Kapital som ska finnas i ett aktiebolag och uppgå till ett visst minsta belopp, bestämt i bolagets redovisningsvaluta. I ett privat aktiebolag ska det som lägst vara 50 000 kronor och i ett publikt ak [..]
Källa: alltomjuridik.se

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktiekapital


Aktiekapitalet är det totala värdet på ett aktiebolags samtliga aktier. Fn. är minsta aktiekapital för privata bolag 100 000 kr.
Källa: tks.nu (offline)

<< Debenture holder Kronotop >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse