Betyder Apportegendom
Vad betyder Apportegendom? Här finner du 15 definitioner av Apportegendom. Du kan även lägga till betydelsen av Apportegendom själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Apportegendom


Fastigheter, varulager och liknande som vid apportemission används som betalning för aktier.
Källa: almi.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Apportegendom


Fastigheter, varulager, datorer och annat liknande som vid en apportemission används som betalning för aktier.
Källa: finansportalen.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Apportegendom


Andra tillgångar än pengar som används som betalning för aktier vid apportemission. Apportegendom kan exempelvis vara en bil eller en fastighet. Se aktie [..]
Källa: verksamt.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Apportegendom


annan tillgång än pengar som en person för över till ett företag som betalning för aktier
Källa: bolagsverket.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Apportegendom


Apportegendom – Apportegendom är annan egendom än pengar, exempelvis aktier, fordon, maskiner eller patent som tillförs vid en aktiebolagsbildning.
Källa: internetjuridik.com (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Apportegendom


Apportegendom är annan egendom än pengar som tillförs vid en aktiebolagsbildning. Exempel är aktier, varulager, fastighet, fordon, maskiner, patent, uppfinningar. Endast egendom av nytta för bolaget f [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Apportegendom


Istället för pengar som insats i ett aktiebolag kan du sätta in egendom när du ska bilda bolaget.
Källa: starta-eget.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Apportegendom


Fastigheter, varulager och liknande som vid apportemission används som betalning för aktier.
Källa: avanza.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Apportegendom


Aktiekapital som inte är pengar utan egendom som värderats ha stor nytta för bolaget.
Källa: innovationonline.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Apportegendom


annan tillgång än pengar som en person för över till ett företag som betalning för aktier. Apportegendom kan exempelvis vara en bil eller en fastighet.
Källa: halmstadsnaringsliv.se (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Apportegendom


Ordklass substantiv ● fastigheter, maskiner etcetera som används som betalning istället för pengar vid apportemission
Källa: ordbok.mkforlag.com

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Apportegendom


Egendom som tas i betalning för tecknad aktiepost istället för kontanter.
Källa: dokumera.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Apportegendom


Fastigheter, varulager, datorer och annat liknande som vid en apportemission används som betalning för aktier.
Källa: svaronline.se

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Apportegendom


Annan egendom än pengar som i förekommande fall kan få betalas för aktier enligt stiftelseurkunden. En förutsättning för att aktiekapitalet ska kunna betalas genom apportegendom är att egendomen kan a [..]
Källa: alltomjuridik.se

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Apportegendom


Om du privat har maskiner och inventarier du vill ta in i din verksamhet, måste dessa värderas marknadsmässigt. Detta kallas apportegendom. I många fall krävs att du får värderingen från en opartisk person eller företag. Tänk på att någon moms i regel inte är avdragsgill.
Källa: tks.nu (offline)

<< Antal årsarbetare Kollektivmärken >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse