Betyder Arbetskraftsundersökningen
Vad betyder Arbetskraftsundersökningen? Nedanför finner du betydelsen av Arbetskraftsundersökningen Du kan även lägga till betydelsen av Arbetskraftsundersökningen själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbetskraftsundersökningen


Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning, en mätning som bygger på 29 500 intervjuer och som bland annat används som underlag för arbetslöshets- och sysselsättningsstatistiken.
Källa: mi.se
<< Arbetskraftskostnad Arbetstagarorganisation >>