Betyder Arbetstagarorganisation
Vad betyder Arbetstagarorganisation? Här finner du 5 definitioner av Arbetstagarorganisation. Du kan även lägga till betydelsen av Arbetstagarorganisation själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbetstagarorganisation


Kallas i dagligt tal för facklig organisation.
Källa: mi.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbetstagarorganisation


En arbetstagarorganisation är en organisation som sluter samman arbetstagare för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivare. Arbetstagarorganisationer finns på olika nivåer. En lokal arbetsta [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbetstagarorganisation


kallas ofta för fackförening i Sverige. Fackföreningarna beslutar om sina egna angelägenheter i enlighet med stadgarna som är ett slags avtal mellan medlemmen och organisationen. Stadgarna reglerar ett stort antal saker, tex vem som får bli medlem, hur val av representanter ska gå till, ekonomi, förhandlingar, medlemmens rättigheter och skyldighete [..]
Källa: itskolan.lo.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbetstagarorganisation


Organisation vars uppgift är att ta tillvara arbetstagarnas intressen hos arbetsgivare och arbetsmarknaden i övrigt.
Källa: dokumera.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbetstagarorganisation


Sammanslutning av arbetstagare som enligt sina stadgar ska tillvarata arbetstagarnas intressen i förhållande till arbetsgivaren.
Källa: alltomjuridik.se

<< Arbetskraftsundersökningen Arbetstidsbank >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse