Betyder Avskrivning
Vad betyder Avskrivning? Här finner du 39 definitioner av Avskrivning. Du kan även lägga till betydelsen av Avskrivning själv

1

0   0

Avskrivning


Avskrivning görs på anläggningstillgångar genom att anskaffningskostnaden fördelas över flera redovisningsperioder med hänsyn till tillgångens ekonomiska livslängd. Avskrivningen görs i resultaträknin [..]
Källa: almi.se

2

0   0

Avskrivning


När en tillgångs anskaffningskostnad fördelas över flera redovisningsperioder med hänsyn till tillgångens ekonomiska livslängd.
Källa: finansportalen.se

3

0   0

Avskrivning


Fördelning av utgifter för inköpta inventarier över flera år i bokföringen. Exempel på inventarier är maskiner, datorer och bilar.
Källa: verksamt.se

4

0   0

Avskrivning


Ett mål skrivs av när saken förfallit, t.ex. om överklagandet återkallas eller om en myndighet har omprövat sitt beslut till den klagandes fördel.
Källa: domstol.se

5

0   0

Avskrivning


Avskrivning görs för att fördela utgifterna för anskaffning av anläggningstillgång på de perioder som tillsammans utgör tillgångens beräknade användningstid. Avskrivning kan även göras på hyresrätt, g [..]
Källa: uc.se

6

0   0

Avskrivning


Avskrivning – En avskrivning av ett mål sker när saken förfallit. Det kan exempelvis röra sig om att överklagandet återkallats.
Källa: internetjuridik.com

7

0   0

Avskrivning


Ett mål skrivs av när saken förfallit, t.ex. om överklagandet återkallas eller om en myndighet har omprövat sitt beslut till den klagandes fördel.
Källa: rattshjalp.se

8

0   0

Avskrivning


Redovisningsterm, syftar till att i bokföringen redovisa kostnaden för tillgångars värdeminskning och att därmed uppta dessa till sitt verkliga värde. Avskrivningar syftar också till att fördela kostn [..]
Källa: styrelseguiden.se

9

0   0

Avskrivning


Avskrivning görs på anläggningstillgångar, alltså sådana tillgångar som används eller innehas på mer permanent basis liksom maskiner, fastigheter och fordon, genom att anskaffningskostnaden fördelas över flera redovisningsperioder med hänsyn till tillgångens ekonomiska livslängd. Avskrivningen som görs i resultaträkningen är till för att inte enbar [..]
Källa: entreprenorcentrum.se

10

0   0

Avskrivning


Planmessig kostnadsføring av anleggsmidlers verdi over flere år. I finansregnskapet må man avskrive på grunnlag av historiske anskaffelsespriser iflg. lovreglene, og den mest vanlige regnskapsmessige [..]
Källa: lederkilden.no

11

0   0

Avskrivning


Planmessig kostnadsføring av anleggsmidlers verdi over flere år. I finansregnskapet må man avskrive på grunnlag av historiske anskaffelsespriser iflg. lovreglene, og den mest vanlige regnskapsmessige [..]
Källa: lederkilden.no

12

0   0

Avskrivning


Denna artikel behandlar det ekonomiska begreppet avskrivning. För det juridiska begreppet se avskrivning (juridik). Avskrivning är en redovisningsterm som syftar till att i bokföringen redovisa kostna [..]
Källa: sv.wikipedia.org

13

0   0

Avskrivning


Avskrivning är inom juridiken att en domstol eller en myndighet avslutar ett påbörjat ärende utan att fatta ett beslut om sakfrågan. Orsaken kan vara till exempel att den som ansökt drar tillbaka sin [..]
Källa: sv.wikipedia.org

14

0   0

Avskrivning


Denna artikel behandlar det ekonomiska begreppet avskrivning. För det juridiska begreppet se avskrivning (juridik). Avskrivning är en redovisningsterm som syftar till att i bokföringen redovisa kostna [..]
Källa: sv.wikipedia.org

15

0   0

Avskrivning


Kallas det för när man redovisar en värdeminskning av hus eller andra större inventarier/maskiner.
Källa: ostersund.se

16

0   0

Avskrivning


Betyder att en del tillgångar du köper i företaget inte kostnadsförs direkt utan fördelas på flera år.
Källa: starta-eget.se

17

0   0

Avskrivning


  Årlig värdeminskning i skattebokslutet.
Källa: hastsverige.se

18

0   0

Avskrivning


När sökanden inte svarat på något föreläggande från PRV avskriver PRV ansökningen. Man får då ytterligare någon tid på sig att svara, om man betalar en extra avgift. Annars blir ansökningen avskriven för gott, det vill säga möjligheten att få patent finns inte längre.
Källa: uppfinnare.se

19

0   0

Avskrivning


När en tillgångs anskaffningskostnad fördelas över flera redovisningsperioder med hänsyn till tillgångens ekonomiska livslängd.
Källa: avanza.se

20

0   0

Avskrivning


Ett mål skrivs av när saken förfallit, t.ex. om överklagandet återkallas eller om en myndighet har omprövat sitt beslut till den klagandes fördel.
Källa: hogstaforvaltningsdomstolen.se

21

0   0

Avskrivning


Ett mål skrivs av när saken förfallit, t.ex. om överklagandet återkallas eller om en myndighet har omprövat sitt beslut till den klagandes fördel.
Källa: malmotingsratt.domstol.se

22

0   0

Avskrivning


Ett mål skrivs av när saken förfallit, t.ex. om överklagandet återkallas eller om en myndighet har omprövat sitt beslut till den klagandes fördel.
Källa: forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

23

0   0

Avskrivning


Ett mål skrivs av när saken förfallit, t.ex. om överklagandet återkallas eller om en myndighet har omprövat sitt beslut till den klagandes fördel.
Källa: hatemsjunghamn.se

24

0   0

Avskrivning


Kostnaden för inventarier, exempelvis en maskin, fördelas över en längre period i bokföringen.
Källa: innovationonline.se

25

0   0

Avskrivning


En del av den ursprungliga kostnaden för en anläggningstillgång upphör under en viss tidsperiod.
Källa: technet.microsoft.com

26

0   0

Avskrivning


Minskning av en tillgångs bokförda värde.
Källa: porsche.se

27

0   0

Avskrivning


Ordklass substantiv ● innebär att värdet av till exempel maskiner eller byggnader skrivs ner på grund av slitage med mera eller helt avförs (vid bokslut och dylikt)
Källa: ordbok.mkforlag.com

28

0   0

Avskrivning


Det räkenskapsmässiga avdrag, som görs i ett bolags bokslut för att kompensera slitage och åldrande på företagets fartyg, hus, verktyg, maskiner etc.
Källa: sjoklar.se

29

0   0

Avskrivning


Ett begrepp inom redovisning. Innebär att en tillgångs anskaffningsutgift inte kostnadsförs direkt utan fördelas på den tid som motsvarar tillgångens beräknade ekonomiska livslängd.
Källa: dokumera.se

30

0   0

Avskrivning


beslut som innebär att hela lånet eller en del av lånet inte behöver betalas tillbaka på grund av exempelvis ålder, sjukdom, dödsfall eller behörighetsgivande studier
Källa: csn.se

31

0   0

Avskrivning


När en tillgångs anskaffningskostnad fördelas över flera redovisningsperioder med hänsyn till tillgångens ekonomiska livslängd.
Källa: svaronline.se

32

0   0

Avskrivning


Värdeförminskning på anläggningstillgångar över tid.
Källa: firstofapril.se

33

0   0

Avskrivning


Planmessig kostnadsføring av anleggsmidlers verdi over flere år. I finansregnskapet må man avskrive på grunnlag av historiske anskaffelsespriser iflg. lovreglene, og den mest vanlige regnskapsmessige [..]
Källa: lederkilden.no

34

0   0

Avskrivning


Planmessig kostnadsføring av anleggsmidlers verdi over flere år. I finansregnskapet må man avskrive på grunnlag av historiske anskaffelsespriser iflg. lovreglene, og den mest vanlige regnskapsmessige [..]
Källa: lederkilden.no

35

0   0

Avskrivning


Kallas det för när man redovisar en värdeminskning av byggnader eller andra större inventarier/maskiner.
Källa: jll.se

36

0   0

Avskrivning


Ett mål skrivs av när saken förfallit, t.ex. om överklagandet återkallas eller om en myndighet har omprövat sitt beslut till den klagandes fördel.
Källa: alltomjuridik.se

37

0   0

Avskrivning


Slutligt beslut från rätten att skilja målet ifrån sig utan sakprövning, exempelvis för att talan har återkallats.
Källa: alltomjuridik.se

38

0   0

Avskrivning


Avskrivning är något som görs på de anläggningstillgångar man köpt in till företaget med s.k. längre livslängd. Avskrivning sker genom att inköpskostnaden delas upp på ett antal perioder, normalt antal räkenskapsår.Det kan ske månadsvis eller mest förekommande årsvis. Det betyder att kostnaden för företaget delas upp under flera perioder/år iställe [..]
Källa: tks.nu

39

0   2

Avskrivning


Det räkenskapsmässiga avdrag, som görs i ett bolags bokslut för att kompensera slitage och åldrande på företagets fartyg, hus, verktyg, maskiner etc.
Källa: sjofart.ax

Lägg till betydelsen av Avskrivning
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Könskörtel Denuntiation >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse