Betyder Balansomslutning
Vad betyder Balansomslutning? Här finner du 12 definitioner av Balansomslutning. Du kan även lägga till betydelsen av Balansomslutning själv

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

Balansomslutning


Summan av tillgångssidan eller skuldsidan i ett bolags balansräkning.
Källa: svaronline.se

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Balansomslutning


Balansräkningens totala tillgångar. Summan på balansräkningens tillgångs- respektive skuld och eget kapitals sida ska vara lika stora, de ska balansera.
Källa: almi.se

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Balansomslutning


En balansräkning är ett dokument som redovisar en organisations tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle. Inom redovisning innebär det en sammanställning av samtliga balanskonton i organisatione [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Balansomslutning


Summan av tillgångssidan eller skuldsidan i ett bolags balansräkning.
Källa: finansportalen.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Balansomslutning


Summan av tillgångs- eller skuldsidan i balansräkningen. Se balansräkning
Källa: verksamt.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Balansomslutning


Balansomslutning är summan av tillgångar alternativt summan eget kapital och skulder i ett företags balansräkning.
Källa: uc.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Balansomslutning


Balansomslutning är en term för summan av företagets tillgångar. Per definition är balansomslutningen också lika med summan av Eget kapital och Skulder. Balansomslutning är synonym med totalt kapital. [..]
Källa: ekonomikurser.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Balansomslutning


Summan av tillgångssidan eller skuldsidan i en balansräkning.
Källa: dokumera.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Balansomslutning


  Totala tillgångar
Källa: rabbalshedekraft.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Balansomslutning


Balansomslutning ska visa att balansräkningens summa av tillgångar resp. skulder och eget kapital ska vara lika stora eller som man säger att dom ska balansera.
Källa: tks.nu (offline)

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Balansomslutning


Alla tillgångar och alla skulder ihop.
Källa: innovationonline.se (offline)

12

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Balansomslutning


Summan av tillgångssidan (eller skuldsidan) i balansräkningen.
Källa: avanza.se (offline)

<< Balanskonton Detaljhandel >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse