Betyder Bit
Vad betyder Bit? Här finner du 55 definitioner av Bit. Du kan även lägga till betydelsen av Bit själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


stycke, del; något som inte är hela, utan bara en del av, något konkret | :''Han bet av en '''bit''' av kakan.'' | :''Den här '''biten''' av texten saknar korrekt versalisering.'' | utrymmet som tas [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Smallest information unit, recognises only two statuses: Zero (0) or One (1); see also Byte
Källa: wilo.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


BInary digiT, en informationsdel som kan anta två tillstånd, vanligen kallade 0 och 1. En bit kan vara realiserad med olika teknik på olika ställen i ett datorsystem, t.ex. som två olika elektriska sp [..]
Källa: faktabanken.nu

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


1) Minsta enhet information 2) Från TOPS-20, privilegium, den som är privilegierad har bittar.
Källa: dang.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


bett, om t.ex. kniv är vass, skärpt
Källa: elfdalsasen.com (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


förkortning för BInary digiT. Den minsta mängden av en digital information. En bit kan representera endast två lägen för denna information, närvaro eller frånvaro, till eller från, hög eller låg - eller som det oftast uttrycks, en etta eller nolla.
Källa: radiohistoria.jvnf.org (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Den minsta informationsenheten i IT-sammanhang. Kan vara 1 eller 0.
Källa: storuman.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Den minste informasjonsenheten i en datamaskin. Et bit kan holde 1 av 2 verdier, oftest representert ved ’0’ og ’1’. Se også byte.
Källa: ibas.no (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Den minste digitale enhet; den grunnleggende enheten for diskrét informasjon. Den kan ha én av to mulige verdier
Källa: foto-hobbyistene.org (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Binært tall, den minste enheten i digital informasjon med verdi enten 1 eller 0. Brukes ofte som enhet for overføringskapasitet. Måles i bits per sekund (bps), kilobits per sekund (Kbps), megabits per [..]
Källa: lederkilden.no

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Bit [biːt] (teleskopord av engelska binary digit, ”binär siffra”; plural bitar eller bit) är grundenheten för information. En bit kan anta ett av två värden, som vanligen representeras av 0 eller 1. I [..]
Källa: sv.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Binary Digit. Är den minsta möjliga informationsmängd en dator kan hantera, i form av elektroniska signaler som representerar en etta, eller en nolla.
Källa: passagen.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Förkortning av binary digit som är en enhet för binär (binär = två alternativ) informationsmängd. En bit representerar endera siffrorna 0 eller1. En bit förkortas ofta med b som kan förväxlas med byte [..]
Källa: skanova.se

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


En bit kallas i teorin en position i ett binärt tal och i praktiken ett ben i en buss av något slag (normalt databuss eller adressbuss). Biten kan bara anta värdet 1 eller 0.
Källa: sv.wikibooks.org

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


eng. förkortning Binary Digit. Binär siffra, d v s en etta eller nolla.
Källa: sverigesradio.se

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Förkortade med liten "b". Binär Digit. Den minsta enheten av data i en dator.
Källa: basicsafe.com

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Den minsta möjliga informationsmängd en dator kan hantera. En bit kan anta värdet ett eller noll. Se även byte.
Källa: alltele.se (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Bit är förkortning för Binary Digit, binär siffra. 1 bit = en etta eller en nolla. En bit är den minsta informationsmängd en dator kan hantera.
Källa: stadsnat.se (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Detta är den minsta enheten av digital information med vilka datorer och andra tekniska apparater använder.
Källa: datorproblem.org

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Den minsta informationsenheten som en dator kan bearbeta. En bit är 1 eller 0.
Källa: www1.euro.dell.com

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Bit är förkortning för Binary Digit, binär siffra. 1 bit = en etta eller en nolla. En bit är den minsta informationsmängd en dator kan hantera.
Källa: c4energi.se

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Bit är förkortning för Binary Digit, binär siffra. 1 bit = en etta eller en nolla. En bit är den minsta informationsmängd en dator kan hantera.
Källa: svanstromstelecom.se

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


BInary digiT, binär siffra (0 eller 1). En bit är den minsta storhet som kan användas vid datarepresentation.
Källa: 109.169.77.151 (offline)

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


1) Minsta enhet information 2) Från TOPS-20, privilegium, den som är privilegierad har bittar.
Källa: hack.org

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


bett, egg
Källa: vastergarn.info (offline)

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


v vara nervös, vara rastlös
Källa: klingonska.org

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Ordklass substantiv ● stycke, del ● låt melodi ● del av ett större sammanhang Bruklighet bildligt, något vardagligt ● enhet för informationsmängd vid dataehandling
Källa: ordbok.mkforlag.com

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


, minsta minnesenheten i en dator. Innehåller hög eller låg spänning, eller olika magnetiseringsriktningar för att representera värdet noll eller ett. Flera (vanligen åtta) bitar som gruppers ihop bil [..]
Källa: wiki.math.se

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


(pluralis: bits, bitar, bittar, bitsar, bet, bitit) Någonting litet och enhetligt, t.ex. sockerbit, godbit. Ex: "Det är en bra bit till månen".
Källa: skrattportalen.se

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


är en binär datamängd och kan beteckna 1 eller 0. Bit betecknas med bokstaven lilla b.
Källa: datortips.com (offline)

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


bit (proveniens: gnome) English topic: The minimal possible unit of information, a digit which can take values 0 or 1. Saying that the file has length n bits is equivalent to saying that it can be wri [..]
Källa: w3c.se

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


En bit är den minsta enheten som kan lagra någon information. Den kan anta värdet noll eller ett. Bit förkortas med ett litet b och används ofta som enhet vid till exempel dataöverföringar. b/s - bita [..]
Källa: fantasi.se

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Binär siffra, kan vara antingen 0 eller 1, den minsta dataenheten i digital kommunikation. En bit per sekund betyder överföring av en etta eller en nolla per sekund. Kombinationen av ettor och nollor används för att överföra text, ljud och bild. Ett tecken representeras av åtta bitar (bit), som är lika med en byte.
Källa: infopress.se (offline)

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Förkortning för "Binary Digits". Bits är den minsta informationsbärande enhet som digital data kan bestå av. Bits är alltså digitalteknikens grundstenar och kan endast innehålla binära värden som 1 eller 0. Ettor och nollor bygger i kombination med varandra upp all den information som bildar digital bild och/eller digitalt ljud. [..]
Källa: bigscreen.se (offline)

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Binärt digital.
Källa: onastra.se (offline)

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Den minsta byggstenen av en digital signal bestående av en etta (1) eller nolla (0), eller på respektive av. 8 bitar bildar en byte. Bit är en förkortning av binary digit, binärt tal. Engelska: bit [..]
Källa: voodoofilm.org

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


andel
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


beståndsdel
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

39

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


del
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

40

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


fragment
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

41

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


fraktion
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

42

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


lott
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

43

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


sektion
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

44

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


snutt
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

45

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


snäpp
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

46

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


sträcka
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

47

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


stump
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

48

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


stycke
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

49

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Den minsta informationsenhet som hanteras av en dator. I ett binärt tal motsvaras en bit av en etta eller en nolla, eller är ett sant eller falskt logiskt villkor. En grupp av åtta bitar utgör en byte [..]
Källa: alltomhacking.se

50

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Den minste informasjonsenheten i en datamaskin. Et bit kan holde 1 av 2 verdier, oftest representert ved ’0’ og ’1’. Se også byte.
Källa: ibas.no (offline)

51

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Den minste digitale enhet; den grunnleggende enheten for diskrét informasjon. Den kan ha én av to mulige verdier
Källa: foto-hobbyistene.org (offline)

52

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Binært tall, den minste enheten i digital informasjon med verdi enten 1 eller 0. Brukes ofte som enhet for overføringskapasitet. Måles i bits per sekund (bps), kilobits per sekund (Kbps), megabits per [..]
Källa: lederkilden.no

53

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Minsta informationsenhet, som kan vara siffrorna 1 eller noll.
Källa: remm.se (offline)

54

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


Minsta informationsenhet, som kan vara siffrorna 1 eller noll.
Källa: www2.videokonferens.com

55

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bit


En bit är den minsta måttenheten för data. En bit kan bara ha två värden: ett och noll. Det går åtta bitar på en byte.
Källa: pctidningen.se (offline)

<< AVI Blueray >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse